Saturday, December 1, 2012

Solaris11'de NFS Paylaşımı Tanımlama ve Windows 7'den Erişim

ZFS, Sun Microsystems firmasında Jeff Bonwick ve Matthew Atrens'in başını çektiği bir ekip tarafından tarafından geliştirilmiş hem bir dosya hem de LVM (Logical Volume Management) sistemini içeren bir teknolojidir. Başlangıçta açık kaynak kodlu bir proje olarak Common Development and Distribution License modeli ile geliştirilen sistem artık Oracle firmasının ticari bir ürünüdür. Solaris 11 işletim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 

ZFS ile 278 sekizliği adreslemek mümkündür. Bu şimdilik teorik olarak ulaşılabilecek üst değeri ifade ediyor ve çok uzun süre ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. ZFS elbette bu kapasitenin ötesinde farklı yetenekler sunuyor. Bu yeteneklerden birkaç tanesi aşağıda sıralanmıştır:
  • Anlık yedek oluşturabilme, 
  • Kolay kurulum ve yönetim, 
  • Şifreleme, 
  • Sessiz onarım, 
  • Değişken blok boyutu tanımlayabilme, 
  • Little-endian/big-endian farklı sistemler arasında sorunsuz dosya sistemi aktarımı
Bu yazıda zfs üzerinde NFS tipinde bir dosya sisteminin nasıl yaratılacağı ve bu paylaşılan alana Windows 7'den nasıl erişilebileceği anlatılacaktır. İşleme shared isimli bir bölüm yaratarak başlıyoruz. Ardından bu bölüm nfs olarak tanımlanıyor ve paylaşıma açılıyor:

#zfs create rpool/shared
#zfs set share=name=shared,path=/rpool/shared,prot=nfs rpool/shared
name=shared,path=/rpool/shared,prot=nfs,public=true,sec=sys,rw=*
#zfs set sharenfs=on rpool/shared
#cat /etc/dfs/sharetab
/rpool/shared    shared    nfs     sec=sys,rw

Sistemin çalışabilmesi için NFS servisini açmak gerekir:
#svcadm enable svc:/network/nfs/server:default

Windows 7'ye Solaris 11'de paylaşıma açılan NFS bölümünü tanıtmak için öncelikle Windows'da NFS Client özelliğini açmak gerekir. Bunun için ilk olarak Control Panel'den Programs and Features seçilir:


Çıkan pencerede Turn Windows features on or off bağlantısı seçilir:


Çıkan diyalog kutusunda Services for NFS seçilir:


Windows yeniden başlatıldıktan sonra komut satırından mount komutu çalıştırılır: 

C:\Users\godel>showmount -e 192.168.1.3
Exports list on 192.168.1.3:
/rpool/shared                      All Machines

C:\Users\godel>mount -o mtype=hard 192.168.1.3:/rpool/shared z:
z: is now successfully connected to 192.168.1.3:/rpool/shared

The command completed successfully.


No comments:

Post a Comment