Tuesday, May 28, 2013

Oracle JDK numaralandırmasında değişikliğe gidiyor

İnsanlık tarihinde sayabilmek önemli bir aşama olmuştur. Sayabilmek soyut düşünebilmeyi gerektirir. Bu nedenle bugün anladığımız anlamda sayabilmek için epey bir süre beklemişiz. Başlangıçta duvarlara ya da kil tabletlere çeşitli sembollerle miktarı betimleyen semboller çizdik, eşleştirme yapmak üzere taş gibi cisimlerden yararlandık. Hindistan milattan 300 yıl önce sayı ifadelerini rakamlamaya başladı ve altıncı yüzyıla doğru basamakları sağdan sola doğru olan, 1 ‘den 9’a kadar rakamlar ortaya çıktı. Bu rakamlar 660 yıllarında Hindistan dışında da tanınmaya başlandı. El-Harezmi (780-850) milattan önce ve sonra yazılan eski Mezopotamya, Mısır, Yunan, Hind ve İslam alimlerinin kitaplarından yararlanarak kitaplar yazmıştır. Bunların içinde en önemlisi El-Kitabü’l-Muhtasar fi Hesabi’l-Cebri ve’l-Mukabele kitabıdır. Bu eserin aslı İngiltere Oxford Bodlyn kütüphanesindedir. Bu eserde sıfır rakamı ve 9 ayrı rakamın aritmetik işlemlerde nasıl kullanılacağı açıkça gösterilmiştir.
Oracle Java SE versiyonlarının güncellemelerini numaralama yaklaşımını değiştirmeye karar verdi. Oracle'ın yeni numaralama şekli ile ilgili açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz: 

  • Limited Update releases will be numbered in multiples of 20. 
  • We intend for Critical Patch Updates to continue to use odd numbers. The numbers will be calculated by adding multiples of five to the prior Limited Update and when needed adding one to keep the resulting number odd. 
This is best illustrated with an example: 
The next Limited Update for JDK 7 will be numbered 7u40, and the next 3 CPUs after that will be numbered 7u45, 7u51, and 7u55. The next release will be a Limited Update 7u60, followed by CPUs 7u65, 7u71, and 7u75. This numbering scheme will leave several numbers between releases which will allow us to insert releases – for example security alerts or support releases, should that become necessary - without having to renumber later releases.

No comments:

Post a Comment