Wednesday, June 19, 2013

Java EE 7 Yayınlandı

Java EE platformunun yeni sürümü Java EE 7 oylandı ve kabul edildi. Oylamaları aşağıdaki tablodan okuyabilirsiniz:
Referans gerçekleme yine Glassfish 4.0 uygulama sunucusu. Platformu tanımak ve uygulama geliştirmek için NetBeans 7.3.1'i kullanabilirsiniz. Java EE 7'nin şartnamesine (JSR 342) bu sayfadan erişebilirsiniz. Java EE7 ile gelen JSR listesine ve şartname dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:
Yenilenen JSR listesi:
 1. JSR 342: Java Platform, Enterprise Edition 7
 2. JSR 236: Concurrency Utilities for Java EE 1.0
 3. JSR 338: Java Persistence 2.1
 4. JSR 339: JAX-RS: The Java API for RESTful Web Services 2.0
 5. JSR 340: Java Servlet 3.1
 6. JSR 341: Expression Language 3.0
 7. JSR 343: Java Message Service 2.0
 8. JSR 344: JavaServer Faces 2.2
 9. JSR 345: Enterprise JavaBeans 3.2
 10. JSR 346: Contexts and Dependency Injection for Java EE 1.1
 11. JSR 349: Bean Validation 1.1
Platforma yeni eklenen JSR listesi:
 1. JSR 352: Batch Applications for the Java Platform 1.0
 2. JSR 353: Java API for JSON Processing 1.0
 3. JSR 356: Java API for WebSocket 1.0
Bakımı yapılan JSR listesi:
 1. JSR 109: Web Services for Java EE 1.4 (Maintenance Release 3)
 2. JSR 115: Java Authorization Service Provider Contract for Containers 1.5 (JACC 1.5) (Maintenance Release 3)
 3. JSR 196: Java Authentication Service Provider Interface for Containers 1.1 (JASPIC 1.1) (Maintenance Release 2)
 4. JSR 245: JavaServer Pages 2.3 (Maintenance Release 2)
 5. JSR 250: Common Annotations for the Java Platform 1.2 (Maintenance Release 2)
 6. JSR 318: Interceptors 1.2 (Maintenance Release 2)
 7. JSR 322: Java EE Connector Architecture 1.7 (Maintenance Release)
 8. JSR 907: Java Transaction API 1.2 (Maintenance Release)
 9. JSR 919: JavaMail 1.5 (Maintenance Release 2)

No comments:

Post a Comment