Saturday, February 8, 2014

Spring çatısında properties dosyası kullanımı

Spring çatısı, uygulama geliştirirken karşılaştığımız iki temel problem için çözüm sunmaktadır:

 • Hizmet alan ve hizmet veren sınıflar arasında Java arayüzü (=interface) aracılığı ile tanımlanan bağımlılıkların yürütme zamanında çözülmesi
 • Yazılımın yapılandırılmasında kullanılan parametrelerin, kodun dışına çıkarılması. Böylelikle, bu parametrelerin, kodun yeniden derlenmesi gerekmeksizin değiştirilebilmesini sağlamak. 
Uygulamanın değişmesi olası parametrelerini ya XML tabanlı Spring yapılandırma dosyasına ya da anahtar-değer ikilisi olarak tanımlanan Java properties dosyasına taşıyoruz. Spring çatısında Java properties dosyasını kullanmanın değişik yöntemleri bulunmaktadır. Şimdi bu yöntemlere sırayla bakalım.

1. XML tabanlı Spring yapılandırma dosyası kullanmak:

 com.example.SimpleService.java:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
package com.example.service;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service()
public class SimpleService {
 @Value("${user}")
 private String username;
 @Value("${password}")
 private String password;

 public SimpleService() {
 }

 public String getUsername() {
 return username;
 }

 public String getPassword() {
 return password;
 }

 public void setUsername(String username) {
 this.username = username;
 }

 public void setPassword(String password) {
 this.password = password;
 }

}

spring-config.xml:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
 http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd">
  <context:annotation-config/>
 <context:property-placeholder location="classpath*:resources/config.properties" />
 <context:component-scan base-package="com.example.service"/>
</beans>

resources/config.properties:
1
2
user=root
password=secret

com.example.TestProperties.java:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package com.example.service;

import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class TestProperties {
 public static void main(String[] args) {
 ConfigurableApplicationContext context= new ClassPathXmlApplicationContext("spring-config.xml");
 SimpleService srv= context.getBean(SimpleService.class);
 System.out.println(srv.getUsername());
 System.out.println(srv.getPassword());
 }
}

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyı elde ediyoruz:
1
2
3
4
5
6
Feb 08, 2014 7:34:07 AM org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext prepareRefresh
INFO: Refreshing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@22a92801: startup date [Sat Feb 08 07:34:07 EET 2014]; root of context hierarchy
Feb 08, 2014 7:34:07 AM org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory preInstantiateSingletons
INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@15a7f14f: defining beans [org.springframework.context.annotation.internalConfigurationAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalAutowiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalRequiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalCommonAnnotationProcessor,appConfig,org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.importAwareProcessor,simpleService,placeHolderConfigurer]; root of factory hierarchy
root
secret

2. Spring damgalarını kullanarak salt Java sınıfları ile yapılandırma

com.example.config.AppConfig.java:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
package com.example.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer;

@Configuration
@PropertySource(value = "classpath:resources/config.properties")
@ComponentScan(value = { "com.example.service" })
public class AppConfig {
 @Bean
 public static PropertySourcesPlaceholderConfigurer placeHolderConfigurer() {
 return new PropertySourcesPlaceholderConfigurer();
 }
}

com.example.TestConfigProperties.java:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
package com.example.service;

import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

import com.example.config.AppConfig;

public class TestConfigProperties {
 public static void main(String[] args) {
 ConfigurableApplicationContext context= new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
 SimpleService srv= context.getBean(SimpleService.class);
 System.out.println(srv.getUsername());
 System.out.println(srv.getPassword());
 }
}

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyı elde ediyoruz:
1
2
3
4
5
6
Feb 08, 2014 11:20:40 PM org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext prepareRefresh
INFO: Refreshing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@16030e71: startup date [Sat Feb 08 23:20:40 EET 2014]; root of context hierarchy
Feb 08, 2014 11:20:41 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory preInstantiateSingletons
INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@15a7f14f: defining beans [org.springframework.context.annotation.internalConfigurationAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalAutowiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalRequiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalCommonAnnotationProcessor,appConfig,org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.importAwareProcessor,simpleService,placeHolderConfigurer]; root of factory hierarchy
root
secret

No comments:

Post a Comment