Monday, September 22, 2014

İşletim Sistemleri

"İşletim Sistemleri" başlıklı kitabımın kalan bölümlerini yakın zamanda tamamlamayı planlıyorum. Yayınlanan bölümlerin içerisinde eksiklikler bulunabilir. İlerleyen iterasyonlarda hem eksik bölümleri hem de yayınlanan bölümlerdeki eksiklikleri gidermeye çalışacağım. İçerikte hem teorik konulara hem de C/C++11 ve Java 8'de ve 9'da yazılmış örnek uygulamalara yer verdim. Başta yazım hataları olmak üzere önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi bu e-posta adresi üzerinden yapabilirsiniz.

İçindekiler
  1. İşletim Sistemi
  2. Kabuk
  3. Prosesler
  4. İplikler
  5. İplikler Arası Eş Zamanlama
  6. Prosesler Arası İletişim
  7. İş Sıralama
  8. Prosesler Arası Eş zamanlama
  9. Bellek Yönetimi
10. Dosya Sistemi
11. Soket Haberleşme

No comments:

Post a Comment