Saturday, February 13, 2016

RHEL 7'de Güvenlik Duvarı Yönetimi

RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7'de güvenlik duvarı, kurulumda açık olarak gelir. Üretim ortamı için kurgulanan bir sunucu için istenen bir durum olsa da geliştirme ortamları ya da test ortamları için güvenlik duvarının geçici bir süreliğine ya da kalıcı olarak kapatılması istenebilir. Sunucuda güvenlik duvarının açık ya da kapalı olduğunu systemctl status firewalld komutu ile kontrol edebilirsiniz:
Anlaşılan sistemimizde güvenlik duvarı açık. Güvenlik duvarını geçici süreliğine durdurmak için service firewalld stop komutu kullanılır:
Daha sonra tekrar güvenlik duvarını çalıştırmak için service firewalld start komutunu kullanabilirsiniz. Güvenlik duvarını kalıcı olarak kaldırmak için systemctl disable firewalld komutunu kullanmalısınız:
Güvenlik duvarını daha sonra tekrar aktifleştirmek için systemctl enable firewalld komutunu kullanabilirsiniz. Ancak bu komut güvenlik duvarını çalıştırmaz:
Güvenlik duvarını ektinleştirdikten sonra tekrar başlatmak için service firewalld start komutunu kullanmalısınız:

No comments:

Post a Comment