Friday, March 25, 2016

Belirli bir Portu/Dosyayı Kullanan Prosesleri Nasıl Bulurum?

Bazen belirli bir portun hangi proses tarafından kullanıldığını bilmek isteriz. Sorunun yanıtı için Linux işletim sisteminde lsof komutundan yararlanırız:
[oracle@host02 ~]$ lsof -i tcp:8080
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java  20036 oracle 286u IPv4 83463   0t0 TCP localhost.localdomain:webcache (LISTEN)
Portları kullanan tüm uygulamaların listesini almak için aynı komutu bu kez port numarası vermeden çalıştırıyoruz:
[oracle@host02 ~]$ lsof -i tcp
COMMAND   PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
jstatd   318 oracle  13u IPv6 138832   0t0 TCP *:44372 (LISTEN)
jstatd   318 oracle  14u IPv6 138834   0t0 TCP *:vcom-tunnel (LISTEN)
clock-app 2936 oracle  21u IPv4 202838   0t0 TCP host02.example.com:52606->194.215.113.148.static.turktelekom.com.tr:http (ESTABLISHED)
java   19953 oracle  27u IPv4 83358   0t0 TCP localhost.localdomain:53522 (LISTEN)
java   19953 oracle  35u IPv4 87094   0t0 TCP localhost.localdomain:53522->localhost.localdomain:51083 (ESTABLISHED)
java   19970 oracle  85u IPv4 85964   0t0 TCP localhost.localdomain:51083->localhost.localdomain:53522 (ESTABLISHED)
java   19970 oracle  93u IPv4 85965   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct (LISTEN)
java   19970 oracle  94u IPv4 85966   0t0 TCP localhost.localdomain:osm-appsrvr (LISTEN)
java   19970 oracle 230u IPv4 83412   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct->localhost.localdomain:54740 (ESTABLISHED)
java   19970 oracle 236u IPv4 87123   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct->localhost.localdomain:46059 (ESTABLISHED)
java   20036 oracle  93u IPv4 87107   0t0 TCP localhost.localdomain:54740->localhost.localdomain:distinct (ESTABLISHED)
java   20036 oracle 286u IPv4 83463   0t0 TCP localhost.localdomain:webcache (LISTEN)
java   20036 oracle 296u IPv4 83470   0t0 TCP localhost.localdomain:n1-rmgmt (LISTEN)
java   20036 oracle 298u IPv4 83474   0t0 TCP localhost.localdomain:jboss-iiop (LISTEN)
java   20036 oracle 305u IPv4 87124   0t0 TCP localhost.localdomain:apc-5455 (LISTEN)
java   20036 oracle 306u IPv4 87125   0t0 TCP localhost.localdomain:5445 (LISTEN)
java   20082 oracle  93u IPv4 85989   0t0 TCP localhost.localdomain:46059->localhost.localdomain:distinct (ESTABLISHED)
java   20082 oracle 290u IPv4 84496   0t0 TCP localhost.localdomain:rexecj (LISTEN)
java   20082 oracle 291u IPv4 83476   0t0 TCP localhost.localdomain:a21-an-1xbs (LISTEN)
java   20082 oracle 298u IPv4 84498   0t0 TCP localhost.localdomain:ipr-dglt (LISTEN)
java   20082 oracle 305u IPv4 83478   0t0 TCP localhost.localdomain:a4-sdunode (LISTEN)
java   20082 oracle 306u IPv4 83479   0t0 TCP localhost.localdomain:5595 (LISTEN)
Şimdi domain modunda çalışan jboss sunucularının hangi portları kullandığını bulmaya çalışalım:
[oracle@host02 ~]$ pids=$(/opt/jdk1.8.0_74/bin/jps | grep jboss | gawk '{print $1}')
[oracle@host02 ~]$ for pid in $pids; do 
> lsof -a -p $pid -i4 | tail -n +2
> done
java  19953 oracle  27u IPv4 83358   0t0 TCP localhost.localdomain:53522 (LISTEN)
java  19953 oracle  35u IPv4 87094   0t0 TCP localhost.localdomain:53522->localhost.localdomain:51083 (ESTABLISHED)
java  19970 oracle  85u IPv4 85964   0t0 TCP localhost.localdomain:51083->localhost.localdomain:53522 (ESTABLISHED)
java  19970 oracle  93u IPv4 85965   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct (LISTEN)
java  19970 oracle  94u IPv4 85966   0t0 TCP localhost.localdomain:osm-appsrvr (LISTEN)
java  19970 oracle 230u IPv4 83412   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct->localhost.localdomain:54740 (ESTABLISHED)
java  19970 oracle 236u IPv4 87123   0t0 TCP localhost.localdomain:distinct->localhost.localdomain:46059 (ESTABLISHED)
java  20082 oracle  93u IPv4 85989   0t0 TCP localhost.localdomain:46059->localhost.localdomain:distinct (ESTABLISHED)
java  20082 oracle 290u IPv4 84496   0t0 TCP localhost.localdomain:rexecj (LISTEN)
java  20082 oracle 291u IPv4 83476   0t0 TCP localhost.localdomain:a21-an-1xbs (LISTEN)
java  20082 oracle 298u IPv4 84498   0t0 TCP localhost.localdomain:ipr-dglt (LISTEN)
java  20082 oracle 305u IPv4 83478   0t0 TCP localhost.localdomain:a4-sdunode (LISTEN)
java  20082 oracle 306u IPv4 83479   0t0 TCP localhost.localdomain:5595 (LISTEN)
java  20036 oracle  93u IPv4 87107   0t0 TCP localhost.localdomain:54740->localhost.localdomain:distinct (ESTABLISHED)
java  20036 oracle 286u IPv4 83463   0t0 TCP localhost.localdomain:webcache (LISTEN)
java  20036 oracle 296u IPv4 83470   0t0 TCP localhost.localdomain:n1-rmgmt (LISTEN)
java  20036 oracle 298u IPv4 83474   0t0 TCP localhost.localdomain:jboss-iiop (LISTEN)
java  20036 oracle 305u IPv4 87124   0t0 TCP localhost.localdomain:apc-5455 (LISTEN)
java  20036 oracle 306u IPv4 87125   0t0 TCP localhost.localdomain:5445 (LISTEN)
İlk 1024 portun özel kullanımları bulunuyor: 80 http protokokü, 21 ftp protokolü ve 22 ssh protokolü için ayrılmıştır. Şimdi elimizdeki sistem için bu ilk 1024 portun hangileri açık ve hangi prosesler tarafından kullanılıyor bir göz atalım:
[oracle@host02 ~]$ sudo lsof -n -i tcp:ssh
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd   2037  root  3u IPv4 11836   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd   2037  root  4u IPv6 11838   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd  16560  root  3r IPv4 211012   0t0 TCP 192.168.211.137:ssh->192.168.211.138:52789 (ESTABLISHED)
sshd  16562 oracle  3u IPv4 211012   0t0 TCP 192.168.211.137:ssh->192.168.211.138:52789 (ESTABLISHED)
[oracle@host02 ~]$ sudo lsof -n -i tcp:http
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
clock-app 2936 oracle  21u IPv4 206825   0t0 TCP 192.168.211.137:52620->195.175.112.178:http (CLOSE_WAIT)
[oracle@host02 ~]$ sudo lsof -n -i tcp:1-pop3
COMMAND   PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    2037  root  3u IPv4 11836   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    2037  root  4u IPv6 11838   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
clock-app 2936 oracle  21u IPv4 206825   0t0 TCP 192.168.211.137:52620->195.175.112.178:http (CLOSE_WAIT)
sshd   16560  root  3r IPv4 211012   0t0 TCP 192.168.211.137:ssh->192.168.211.138:52789 (ESTABLISHED)
sshd   16562 oracle  3u IPv4 211012   0t0 TCP 192.168.211.137:ssh->192.168.211.138:52789 (ESTABLISHED)
Kullanımdaki portları netstat komutu ile de görebiliriz:
[oracle@host02 ~]$ sudo netstat -nlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:5595       0.0.0.0:*          LISTEN   20082/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:3678       0.0.0.0:*          LISTEN   20082/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:4447       0.0.0.0:*          LISTEN   20036/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:5605       0.0.0.0:*          LISTEN   20082/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:5445       0.0.0.0:*          LISTEN   20036/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:8230       0.0.0.0:*          LISTEN   20082/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:9990       0.0.0.0:*          LISTEN   19970/java     
tcp    0   0 0.0.0.0:35622        0.0.0.0:*          LISTEN   1753/rpc.statd   
tcp    0   0 127.0.0.1:3528       0.0.0.0:*          LISTEN   20036/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:5455       0.0.0.0:*          LISTEN   20036/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:9999       0.0.0.0:*          LISTEN   19970/java     
tcp    0   0 0.0.0.0:111         0.0.0.0:*          LISTEN   1567/rpcbind    
tcp    0   0 127.0.0.1:8080       0.0.0.0:*          LISTEN   20036/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:53522       0.0.0.0:*          LISTEN   19953/java     
tcp    0   0 127.0.0.1:4597       0.0.0.0:*          LISTEN   20082/java     
tcp    0   0 0.0.0.0:22         0.0.0.0:*          LISTEN   2037/sshd      
tcp    0   0 127.0.0.1:631        0.0.0.0:*          LISTEN   1757/cupsd     
tcp    0   0 :::8001           :::*            LISTEN   318/jstatd     
tcp    0   0 :::3306           :::*            LISTEN   19189/mysqld    
tcp    0   0 :::111           :::*            LISTEN   1567/rpcbind    
tcp    0   0 :::44372          :::*            LISTEN   318/jstatd     
tcp    0   0 :::22            :::*            LISTEN   2037/sshd      
tcp    0   0 ::1:631           :::*            LISTEN   1757/cupsd     
tcp    0   0 :::34265          :::*            LISTEN   1753/rpc.statd   
udp    0   0 0.0.0.0:631         0.0.0.0:*                1757/cupsd     
udp    0   0 0.0.0.0:657         0.0.0.0:*                1753/rpc.statd   
udp    0   0 0.0.0.0:890         0.0.0.0:*                1567/rpcbind    
udp    0   0 0.0.0.0:52285        0.0.0.0:*                1753/rpc.statd   
udp    0   0 0.0.0.0:33975        0.0.0.0:*                1674/avahi-daemon  
udp    0   0 0.0.0.0:5353        0.0.0.0:*                1674/avahi-daemon  
udp    0   0 0.0.0.0:68         0.0.0.0:*                15038/dhclient   
udp    0   0 0.0.0.0:111         0.0.0.0:*                1567/rpcbind    
udp    0   0 :::890           :::*                  1567/rpcbind    
udp    0   0 :::60726          :::*                  1753/rpc.statd   
udp    0   0 :::111           :::*                  1567/rpcbind    
Aynı problemi Windows platformunda çözmeye çalışalım:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>netstat -bano

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State      PID
 TCP  0.0.0.0:135      0.0.0.0:0       LISTENING    980
 RpcSs
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:443      0.0.0.0:0       LISTENING    4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  0.0.0.0:445      0.0.0.0:0       LISTENING    4
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:554      0.0.0.0:0       LISTENING    7364
 [wmpnetwk.exe]
 TCP  0.0.0.0:902      0.0.0.0:0       LISTENING    2620
 [vmware-authd.exe]
 TCP  0.0.0.0:912      0.0.0.0:0       LISTENING    2620
 [vmware-authd.exe]
 TCP  0.0.0.0:1025      0.0.0.0:0       LISTENING    752
 [wininit.exe]
 TCP  0.0.0.0:1026      0.0.0.0:0       LISTENING    1168
 EventLog
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:1027      0.0.0.0:0       LISTENING    1196
 Schedule
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:1028      0.0.0.0:0       LISTENING    1968
 [spoolsv.exe]
 TCP  0.0.0.0:1030      0.0.0.0:0       LISTENING    820
 [lsass.exe]
 TCP  0.0.0.0:1036      0.0.0.0:0       LISTENING    812
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:2869      0.0.0.0:0       LISTENING    4
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:4537      0.0.0.0:0       LISTENING    4400
 PolicyAgent
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:5357      0.0.0.0:0       LISTENING    4
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:8443      0.0.0.0:0       LISTENING    2428
 [VisualSVNServer.exe]
 TCP  0.0.0.0:10243     0.0.0.0:0       LISTENING    4
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:48359     0.0.0.0:0       LISTENING    13684
 [uTorrent.exe]
 TCP  127.0.0.1:443     127.0.0.1:15712    ESTABLISHED   4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  127.0.0.1:443     127.0.0.1:55609    ESTABLISHED   4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  127.0.0.1:1203     0.0.0.0:0       LISTENING    4896
 [Nimi Places.exe]
 TCP  127.0.0.1:1283     127.0.0.1:6543     ESTABLISHED   7964
 [BtTray.exe]
 TCP  127.0.0.1:1825     127.0.0.1:1826     ESTABLISHED   4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  127.0.0.1:1826     127.0.0.1:1825     ESTABLISHED   4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  127.0.0.1:6543     0.0.0.0:0       LISTENING    7972
 [BtvStack.exe]
 TCP  127.0.0.1:6543     127.0.0.1:1283     ESTABLISHED   7972
 [BtvStack.exe]
 TCP  127.0.0.1:6543     127.0.0.1:47635    ESTABLISHED   7972
 [BtvStack.exe]
 TCP  127.0.0.1:6543     127.0.0.1:55624    ESTABLISHED   7972
 [BtvStack.exe]
 TCP  127.0.0.1:6544     0.0.0.0:0       LISTENING    7964
 [BtTray.exe]
 TCP  127.0.0.1:8307     0.0.0.0:0       LISTENING    4100
 [vmware-hostd.exe]
 TCP  127.0.0.1:10000    0.0.0.0:0       LISTENING    13684
 [uTorrent.exe]
 TCP  127.0.0.1:15700    127.0.0.1:15701    ESTABLISHED   8368
 [vmware.exe]
 TCP  127.0.0.1:15701    127.0.0.1:15700    ESTABLISHED   8368
 [vmware.exe]
 TCP  127.0.0.1:15712    127.0.0.1:443     ESTABLISHED   8368
 [vmware.exe]
 TCP  127.0.0.1:27275    0.0.0.0:0       LISTENING    1780
 [AvastSvc.exe]
 TCP  127.0.0.1:47635    127.0.0.1:6543     ESTABLISHED   11744
 [TOTALCMD64.EXE]
 TCP  127.0.0.1:50911    0.0.0.0:0       LISTENING    7372
 [ss_conn_service.exe]
 TCP  127.0.0.1:55609    127.0.0.1:443     ESTABLISHED   8368
 [vmware.exe]
 TCP  127.0.0.1:55624    127.0.0.1:6543     ESTABLISHED   760
 [explorer.exe]
 TCP  127.0.0.1:60943    127.0.0.1:60944    ESTABLISHED   2620
 [vmware-authd.exe]
 TCP  127.0.0.1:60944    127.0.0.1:60943    ESTABLISHED   2620
 [vmware-authd.exe]
 TCP  127.0.0.1:60947    127.0.0.1:60948    ESTABLISHED   2620
 [vmware-authd.exe]
 TCP  127.0.0.1:60948    127.0.0.1:60947    ESTABLISHED   2620

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C:\WINDOWS\system32>
Şimdi Linux işletim sisteminde, mysqld prosesi tarafından kullanılan dosyaların listesini alalım:
[oracle@host02 ~]$ pgrep mysqld
18991
19189
[oracle@host02 ~]$ sudo lsof -a -p 18991 -p 19189
COMMAND   PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
mysqld_sa 18991 root cwd  DIR       252,0   4096    2 /
mysqld_sa 18991 root rtd  DIR       252,0   4096    2 /
mysqld_sa 18991 root txt  REG       252,0  938736 7077963 /bin/bash
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0  156872 4456862 /lib64/ld-2.12.so
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0   22536 4456871 /lib64/libdl-2.12.so
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0  1918016 4456863 /lib64/libc-2.12.so
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0  138280 4456907 /lib64/libtinfo.so.5.7
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0   65928 4456478 /lib64/libnss_files-2.12.so
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0 99158576 262845 /usr/lib/locale/locale-archive
mysqld_sa 18991 root mem  REG       252,0   26060 526936 /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache
mysqld_sa 18991 root  0r  CHR        1,3    0t0  4059 /dev/null
mysqld_sa 18991 root  1w  CHR        1,3    0t0  4059 /dev/null
mysqld_sa 18991 root  2w  CHR        1,3    0t0  4059 /dev/null
mysqld_sa 18991 root 255r  REG       252,0   26190 263522 /usr/bin/mysqld_safe
mysqld  19189 mysql cwd  DIR       252,0   4096 3146699 /var/lib/mysql
mysqld  19189 mysql rtd  DIR       252,0   4096    2 /
mysqld  19189 mysql txt  REG       252,0 247743467 263323 /usr/sbin/mysqld
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   5624 4456450 /lib64/libaio.so.1.0.1
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  156872 4456862 /lib64/ld-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   22536 4456871 /lib64/libdl-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  1918016 4456863 /lib64/libc-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  145720 4456865 /lib64/libpthread-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   47064 4456866 /lib64/librt-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  598800 4456868 /lib64/libm-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   38872 267401 /usr/lib64/libnuma.so.1
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   93224 4456879 /lib64/libgcc_s-4.4.6-20120305.so.1
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  989840 264009 /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   43392 4456882 /lib64/libcrypt-2.12.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  386040 4456881 /lib64/libfreebl3.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  211304 1445125 /usr/lib64/mysql/plugin/validate_password.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0  436068 1445115 /usr/lib64/mysql/plugin/keyring_file.so
mysqld  19189 mysql mem  REG       252,0   65928 4456478 /lib64/libnss_files-2.12.so
mysqld  19189 mysql  0r  CHR        1,3    0t0  4059 /dev/null
mysqld  19189 mysql  1w  REG       252,0   64693 2885316 /var/log/mysqld.log
mysqld  19189 mysql  2w  REG       252,0   64693 2885316 /var/log/mysqld.log
mysqld  19189 mysql  3uW REG       252,0 79691776 3146720 /var/lib/mysql/ibdata1
mysqld  19189 mysql  4u  REG       252,0     0 1185770 /tmp/ib0rYjnE (deleted)
mysqld  19189 mysql  5u  REG       252,0     0 1185772 /tmp/ibx0NOve (deleted)
mysqld  19189 mysql  6u  REG       252,0     0 1185773 /tmp/ib8BLjEO (deleted)
mysqld  19189 mysql  7u  REG       252,0     0 1185774 /tmp/ibUbHe0Z (deleted)
mysqld  19189 mysql  8uW REG       252,0 50331648 3146721 /var/lib/mysql/ib_logfile0
mysqld  19189 mysql  9uW REG       252,0 50331648 3146722 /var/lib/mysql/ib_logfile1
mysqld  19189 mysql  10uW REG       252,0 12582912 3146690 /var/lib/mysql/ibtmp1
mysqld  19189 mysql  11u  REG       252,0     0 1185775 /tmp/ibvI1vvB (deleted)
mysqld  19189 mysql  12uW REG       252,0   98304 3146737 /var/lib/mysql/mysql/plugin.ibd
mysqld  19189 mysql  13uW REG       252,0   98304 3146785 /var/lib/mysql/mysql/innodb_index_stats.ibd
mysqld  19189 mysql  14uW REG       252,0   98304 3146755 /var/lib/mysql/mysql/time_zone_name.ibd
mysqld  19189 mysql  15uW REG       252,0   98304 3146783 /var/lib/mysql/mysql/innodb_table_stats.ibd
mysqld  19189 mysql  16uW REG       252,0   98304 3146759 /var/lib/mysql/mysql/time_zone_transition.ibd
mysqld  19189 mysql  17uW REG       252,0  9437184 3147013 /var/lib/mysql/mylog/log_table.ibd
mysqld  19189 mysql  18uW REG       252,0   98304 3146761 /var/lib/mysql/mysql/time_zone_transition_type.ibd
mysqld  19189 mysql  19uW REG       252,0   98304 3146763 /var/lib/mysql/mysql/time_zone_leap_second.ibd
mysqld  19189 mysql  20uW REG       252,0   98304 3146793 /var/lib/mysql/mysql/gtid_executed.ibd
mysqld  19189 mysql  21uW REG       252,0   98304 3146795 /var/lib/mysql/mysql/server_cost.ibd
mysqld  19189 mysql  22r  CHR        1,9    0t0  4064 /dev/urandom
mysqld  19189 mysql  23uW REG       252,0   98304 3146797 /var/lib/mysql/mysql/engine_cost.ibd
mysqld  19189 mysql  24uW REG       252,0  196608 3147016 /var/lib/mysql/moviedb/directors.ibd
mysqld  19189 mysql  25u IPv6       86509    0t0   TCP *:mysql (LISTEN)
mysqld  19189 mysql  26u unix 0xffff880135c75400    0t0  85061 /var/lib/mysql/mysql.sock
mysqld  19189 mysql  27uW REG       252,0  131072 3147018 /var/lib/mysql/moviedb/dvdmovies.ibd
mysqld  19189 mysql  28uW REG       252,0  114688 3147020 /var/lib/mysql/moviedb/dvds.ibd
mysqld  19189 mysql  29uW REG       252,0  114688 3147022 /var/lib/mysql/moviedb/genres.ibd
mysqld  19189 mysql  30u  REG       252,0   4096 3146731 /var/lib/mysql/mysql/user.MYI
mysqld  19189 mysql  31uW REG       252,0   98304 3147024 /var/lib/mysql/moviedb/moviedirectors.ibd
mysqld  19189 mysql  32u  REG       252,0    368 3146732 /var/lib/mysql/mysql/user.MYD
mysqld  19189 mysql  33u  REG       252,0   5120 3146728 /var/lib/mysql/mysql/db.MYI
mysqld  19189 mysql  34uW REG       252,0  131072 3147026 /var/lib/mysql/moviedb/moviegenres.ibd
mysqld  19189 mysql  35u  REG       252,0    488 3146729 /var/lib/mysql/mysql/db.MYD
mysqld  19189 mysql  36u  REG       252,0   8192 3146888 /var/lib/mysql/mysql/proxies_priv.MYI
mysqld  19189 mysql  37uW REG       252,0  212992 3147028 /var/lib/mysql/moviedb/movies.ibd
mysqld  19189 mysql  38u  REG       252,0    789 3146889 /var/lib/mysql/mysql/proxies_priv.MYD
mysqld  19189 mysql  39uW REG       252,0  114688 3147030 /var/lib/mysql/moviedb/users.ibd
mysqld  19189 mysql  40uW REG       252,0   98304 3147035 /var/lib/mysql/userdb/USERS.ibd
mysqld  19189 mysql  41uW REG       252,0   98304 3146757 /var/lib/mysql/mysql/time_zone.ibd
mysqld  19189 mysql  42uW REG       252,0   98304 3147037 /var/lib/mysql/userdb/USER_ROLES.ibd
mysqld  19189 mysql  43u  REG       252,0   8192 3146741 /var/lib/mysql/mysql/tables_priv.MYI
mysqld  19189 mysql  44u  REG       252,0    899 3146742 /var/lib/mysql/mysql/tables_priv.MYD
mysqld  19189 mysql  45u  REG       252,0   4096 3146744 /var/lib/mysql/mysql/columns_priv.MYI
mysqld  19189 mysql  46u  REG       252,0     0 3146745 /var/lib/mysql/mysql/columns_priv.MYD
mysqld  19189 mysql  47u  REG       252,0   4096 3146768 /var/lib/mysql/mysql/procs_priv.MYI
mysqld  19189 mysql  48u  REG       252,0     0 3146769 /var/lib/mysql/mysql/procs_priv.MYD
mysqld  19189 mysql  49uW REG       252,0   98304 3146739 /var/lib/mysql/mysql/servers.ibd
mysqld  19189 mysql  50u  REG       252,0   2048 3146777 /var/lib/mysql/mysql/event.MYI
mysqld  19189 mysql  51u  REG       252,0     0 3146778 /var/lib/mysql/mysql/event.MYD
mysqld  19189 mysql  52u IPv6       212670    0t0   TCP host02.example.com:mysql->host01.example.com:36427 (ESTABLISHED)
mysqld  19189 mysql  53u IPv6       212671    0t0   TCP host02.example.com:mysql->host01.example.com:36428 (ESTABLISHED)
mysqld  19189 mysql  54u IPv6       212672    0t0   TCP host02.example.com:mysql->host01.example.com:36429 (ESTABLISHED)
mysqld  19189 mysql  55u IPv6       212673    0t0   TCP host02.example.com:mysql->host01.example.com:36430 (ESTABLISHED)
mysqld  19189 mysql  58r  CHR        1,9    0t0  4064 /dev/urandomPeki, aynı problemi Windows'da nasıl çözeriz? Çözüm için ilk olarak bu bağlantıdan bir dizi araç içeren bir yazılım indirmeniz gerekecektir: Sysinternals Suite. Bu yazılım içinde handle.exe aracını kullanarak sistemde açık olan tüm dosyaların ve dosyaya sahip olan proseslerin listesini alabilirsiniz:
c:\opt\sysinternals>handle.exe

Handle v4.0
Copyright (C) 1997-2014 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

------------------------------------------------------------------------------
System pid: 4 \<unable to open process>
  4C: File (R--)  C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\ng\NgBase\Snapshots\snapshot_{5b38543c-a0c7-42ec-a836-35e63a4ae
88c}.dat
  54: File (RWD)  \clfs
  5C: File (R--)  C:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000012
  60: File (R--)  C:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000002
  E0: File (RW-)  \clfs
 11C: File (RWD)  \clfs
 128: File (RWD)  \clfs
 148: File (R-D)  C:\Windows\System32\wdi\LogFiles\WdiContextLog.etl.001
 1A4: File (RWD)  \clfs
 1C4: File (R--)  C:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog.blf
 1C8: File (RWD)  C:\$Extend\$RmMetadata\$Txf
 1D0: File (RWD)  \clfs
 1D8: File (RWD)  \clfs
 1E0: File (RW-)  \clfs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mysqld tarafından kullanılan dosyaların listesine basit bir şekilde ulaşabilirsiniz: handle -p mysqld
c:\opt\sysinternals>handle -p mysqld

Handle v4.0
Copyright (C) 1997-2014 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

------------------------------------------------------------------------------
mysqld.exe pid: 2376 GODEL42\jack
  8: File (RWD)  C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\ibDA8D.tmp
 1B0: File (RW-)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data
 1B8: File (RWD)  C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\ibDA8E.tmp
 1BC: File (RWD)  C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\ibDA8F.tmp
 858: File (RWD)  C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\ibDAA0.tmp
 888: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ibdata1
 88C: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ib_logfile0
 890: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ib_logfile1
 894: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\innodb_index_stats.ibd
 898: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\world_innodb\country.ibd
 8A0: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\world_innodb\countrylanguage.ibd
 8A4: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\innodb_table_stats.ibd
 8AC: File (RWD)  C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\ibDE79.tmp
 8BC: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\userdb\user_roles.ibd
 8C0: File (R--)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\test\tt.ibd
 8D4: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\procs_priv.MYI
 8DC: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\procs_priv.MYD
 8E0: Section    \...\ASqmManifestVersion
 8EC: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\user.MYI
 8F0: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\user.MYD
 8F4: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\db.MYI
 8F8: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\db.MYD
 8FC: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\proxies_priv.MYI
 900: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\proxies_priv.MYD
 904: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\tables_priv.MYD
 908: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\tables_priv.MYI
 90C: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\columns_priv.MYD
 910: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\columns_priv.MYI
 914: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\servers.MYD
 918: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\servers.MYI
 920: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\event.MYI
 930: File (RWD)  C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\event.MYD
Linux işletim sisteminde /var/log dizini altında açık olan dosyaları ve bu dosyaları hangi prosese ait olduklarını bulmak istiyoruz:
[oracle@host02 ~]$ sudo lsof +D /var/log
COMMAND   PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
auditd   1290 root  5w  REG 252,0 1026278 2884492 /var/log/audit/audit.log
rsyslogd  1394 root  1w  REG 252,0  291392 2885346 /var/log/messages
rsyslogd  1394 root  2w  REG 252,0  47234 2885260 /var/log/cron
rsyslogd  1394 root  4w  REG 252,0   6222 2885347 /var/log/secure
wpa_suppl 1717 root  3w  REG 252,0    0 2884385 /var/log/wpa_supplicant.log
mcelog   2025 root  3w  REG 252,0    0 2884412 /var/log/mcelog
abrt-dump 2363 root  4r  REG 252,0  291392 2885346 /var/log/messages
gdm-simpl 2448 root  1w  REG 252,0    99 2884503 /var/log/gdm/:0-slave.log
gdm-simpl 2448 root  2w  REG 252,0    99 2884503 /var/log/gdm/:0-slave.log
Xorg    2450 root  0w  REG 252,0  46800 2884505 /var/log/Xorg.0.log
Xorg    2450 root  2w  REG 252,0  34457 2884504 /var/log/gdm/:0.log
console-k 2465 root  9w  REG 252,0  19432 2884462 /var/log/ConsoleKit/history
gdm-sessi 2596 root  1w  REG 252,0    99 2884503 /var/log/gdm/:0-slave.log
gdm-sessi 2596 root  2w  REG 252,0    99 2884503 /var/log/gdm/:0-slave.log
mysqld  19189 mysql  1w  REG 252,0  64693 2885316 /var/log/mysqld.log
mysqld  19189 mysql  2w  REG 252,0  64693 2885316 /var/log/mysqld.log
Aynı problemi bu kez Windows platformunda c:\opt64\mysql-5.6.10 dizini için cevaplayalım:
c:\opt\sysinternals>handle c:\opt64\mysql-5.6.10

Handle v4.0
Copyright (C) 1997-2014 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

cmd.exe      pid: 13272 type: File      74: C:\opt64\mysql-5.6.10\bin
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      1B0: C:\opt64\mysql-5.6.10\data
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      888: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ibdata1
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      88C: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ib_logfile0
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      890: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\ib_logfile1
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      894: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\innodb_index_stats.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      898: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\world_innodb\country.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8A0: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\world_innodb\countrylanguage.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8A4: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\innodb_table_stats.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8BC: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\userdb\user_roles.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8C0: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\test\tt.ibd
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8D4: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\procs_priv.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8DC: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\procs_priv.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8EC: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\user.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8F0: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\user.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8F4: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\db.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8F8: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\db.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      8FC: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\proxies_priv.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      900: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\proxies_priv.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      904: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\tables_priv.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      908: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\tables_priv.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      90C: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\columns_priv.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      910: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\columns_priv.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      914: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\servers.MYD
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      918: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\servers.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      920: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\event.MYI
mysqld.exe     pid: 2376  type: File      930: C:\opt64\mysql-5.6.10\data\mysql\event.MYD

No comments:

Post a Comment