Sunday, January 22, 2017

mysqldump Yedeklerinin Farklı Bir Sürücüye Geri Getirilmesi

MySQL'de mantıksal yedek almak için mysqldump komutunu kullanıyoruz. mysqldump ile alınan yedeklerde temel olarak create table ve insert into ifadeleri yer alır. mysqldump yedeğinin nasıl farklı bir sürücüye geri getirileceğini inceleyeceğiz. İlk olarak yapılandırma dosyasında innodb_file_per_table = 1 değerinin etkin olduğundan emin olun.  Bu özellik açık olduğunda her InnoDB tablosu için ayrı bir ibd dosyası oluşturulur. Şimdi mysqldump dosyasında create table ifadelerini bulup sonuna DATA DIRECTORY='e:/var/tablespaces' ifadesini ekliyoruz:

CREATE TABLE `city` (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Name` char(35) NOT NULL DEFAULT '',
 `CountryCode` char(3) NOT NULL DEFAULT '',
 `District` char(20) NOT NULL DEFAULT '',
 `Population` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`ID`),
 KEY `CountryCode` (`CountryCode`),
 CONSTRAINT `city_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CountryCode`) REFERENCES `country` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4080 
 DEFAULT CHARSET=latin1 
 DATA DIRECTORY='e:/var/tablespaces';

Ardından tabloları getirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştiriyoruz:

mysql -uroot -p -e "drop database world"
mysql -uroot -p -e "create database world"
mysql -uroot -p world < world.sql

Böylelikle world veri tabanındaki tabloların ibd dosyaları e:/var/tablespaces dizini altında oluşacaktır:

E:\opt64\mysql-advanced-5.7.17-winx64\bin>cd e:\var\tablespaces

e:\var\tablespaces>dir
 Volume in drive E is SSD
 Volume Serial Number is CAFE-BABE

 Directory of e:\var\tablespaces

01/22/2017 10:22 AM  <DIR>     .
01/22/2017 10:22 AM  <DIR>     ..
01/22/2017 10:23 AM  <DIR>     world
        0 File(s)       0 bytes
        3 Dir(s) 38,019,444,736 bytes free

e:\var\tablespaces>cd world

e:\var\tablespaces\world>dir
 Volume in drive E is SSD
 Volume Serial Number is CAFE-BABE

 Directory of e:\var\tablespaces\world

01/22/2017 10:23 AM  <DIR>     .
01/22/2017 10:23 AM  <DIR>     ..
01/22/2017 10:23 AM      606,208 city.ibd
01/22/2017 10:23 AM      163,840 country.ibd
01/22/2017 10:23 AM      229,376 countrylanguage.ibd
        3 File(s)    999,424 bytes
        2 Dir(s) 38,020,681,728 bytes freeNo comments:

Post a Comment