Saturday, February 13, 2016

RHEL 7'de Güvenlik Duvarı Yönetimi

RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7'de güvenlik duvarı, kurulumda açık olarak gelir. Üretim ortamı için kurgulanan bir sunucu için istenen bir durum olsa da geliştirme ortamları ya da test ortamları için güvenlik duvarının geçici bir süreliğine ya da kalıcı olarak kapatılması istenebilir. Sunucuda güvenlik duvarının açık ya da kapalı olduğunu systemctl status firewalld komutu ile kontrol edebilirsiniz:
Anlaşılan sistemimizde güvenlik duvarı açık. Güvenlik duvarını geçici süreliğine durdurmak için service firewalld stop komutu kullanılır:
Daha sonra tekrar güvenlik duvarını çalıştırmak için service firewalld start komutunu kullanabilirsiniz. Güvenlik duvarını kalıcı olarak kaldırmak için systemctl disable firewalld komutunu kullanmalısınız:
Güvenlik duvarını daha sonra tekrar aktifleştirmek için systemctl enable firewalld komutunu kullanabilirsiniz. Ancak bu komut güvenlik duvarını çalıştırmaz:
Güvenlik duvarını ektinleştirdikten sonra tekrar başlatmak için service firewalld start komutunu kullanmalısınız:

Tuesday, February 9, 2016

RHEL/OEL'e RabbitMQ Kurulumu

RabbitMQ, Erlang VM üzerinde çalışan Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)'nin açık kaynak kodlu gerçeklemelerinden biridir. Kurumsal uygulama geliştirirken ya da uygulamaları tümleştirirken sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz mesajlaşma altyapısı için RabbitMQ yüksek başarımlı bir çözüm sunar. RabbitMQ'nun Windows, Ubuntu, FreeBSD, Fedora gibi çok sayıda farklı işletim sistemi için kurulum desteği mevcuttur. Bu platformlar için kurulum dosyalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. RedHat Enterprise Linux/Oracle Enterprise Linux işletim sistemleri için kurulum biraz çaba gerektirebilir. Bu yazıda bu platformlara RabbitMQ'nun nasıl kurulacağını inceleyeceğiz.
Ubuntu'da RabbitMQ Kurulumu

RabbitMQ, Erlang VM üzerinde çalışır. Bu nedenle RabbitMQ kurulumu OTP-Erlang'ın kurulumunu gerektirir. Ubuntu üzerinde kurulumu, apt-get ile kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. apt-get Erlang'ın kurulumunu da otomatik olarak gerçekleştirecektir. Kurulumun sonunda, aynı zamanda RabbitMQ sunucusu sistem servisi otomatik olarak eklenir:
guru@developer-vm:~$ sudo wget https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
--2016-02-09 09:33:20-- https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
Resolving www.rabbitmq.com (www.rabbitmq.com)... 192.240.153.117
Connecting to www.rabbitmq.com (www.rabbitmq.com)|192.240.153.117|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1702 (1,7K) [text/plain]
Saving to: ‘rabbitmq-signing-key-public.asc’
rabbitmq-signing-key-public.asc  100%[================================================================>]  1,66K --.-KB/s  in 0s   
2016-02-09 09:33:21 (57,5 MB/s) - ‘rabbitmq-signing-key-public.asc’ saved [1702/1702]
guru@developer-vm:~$ sudo apt-get update
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily InRelease
Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com wily-updates InRelease [64,4 kB]
Get:2 http://ppa.launchpad.net wily InRelease [15,5 kB]
Get:3 http://tr.archive.ubuntu.com wily-backports InRelease [64,5 kB]                           
Get:4 http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages [3.359 B]        
Get:5 http://security.ubuntu.com wily-security InRelease [64,4 kB]                   
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/main Sources                             
Get:6 http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages [3.359 B]               
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/restricted Sources                               
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/universe Sources                    
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/multiverse Sources                      
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/main amd64 Packages                     
Get:7 http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en [1.556 B]                 
Hit http://tr.archive.ubuntu.com wily/restricted amd64 Packages                  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Get:55 http://security.ubuntu.com wily-security/universe Translation-en [24,8 kB]                            
Fetched 1.194 kB in 19s (62,4 kB/s)                                                   
Reading package lists... Done
guru@developer-vm:~$ sudo apt-get install rabbitmq-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 erlang-asn1 erlang-base erlang-corba erlang-crypto erlang-diameter erlang-edoc erlang-eldap erlang-erl-docgen erlang-eunit erlang-ic
 erlang-inets erlang-mnesia erlang-nox erlang-odbc erlang-os-mon erlang-parsetools erlang-percept erlang-public-key
 erlang-runtime-tools erlang-snmp erlang-ssh erlang-ssl erlang-syntax-tools erlang-tools erlang-webtool erlang-xmerl libodbc1 libsctp1
 lksctp-tools
Suggested packages:
 erlang erlang-manpages erlang-doc xsltproc fop erlang-ic-java erlang-observer libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
The following NEW packages will be installed:
 erlang-asn1 erlang-base erlang-corba erlang-crypto erlang-diameter erlang-edoc erlang-eldap erlang-erl-docgen erlang-eunit erlang-ic
 erlang-inets erlang-mnesia erlang-nox erlang-odbc erlang-os-mon erlang-parsetools erlang-percept erlang-public-key
 erlang-runtime-tools erlang-snmp erlang-ssh erlang-ssl erlang-syntax-tools erlang-tools erlang-webtool erlang-xmerl libodbc1 libsctp1
 lksctp-tools rabbitmq-server
0 upgraded, 30 newly installed, 0 to remove and 145 not upgraded.
Need to get 23,5 MB of archives.
After this operation, 41,7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main libodbc1 amd64 2.3.1-3 [176 kB]
Get:2 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main libsctp1 amd64 1.0.16+dfsg-2 [8.414 B]
Get:3 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-base amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [6.950 kB]
Get:4 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-asn1 amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [709 kB]                   
Get:5 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-mnesia amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [665 kB]                  
Get:6 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-runtime-tools amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [163 kB]              
Get:7 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-crypto amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [105 kB]                  
Get:8 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-public-key amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [503 kB]                
Get:9 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-ssl amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [647 kB]                   
Get:10 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-inets amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [720 kB]                  
Get:11 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-corba amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [2.232 kB]                 
Get:12 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-syntax-tools amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [322 kB]              
Get:13 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-diameter amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [633 kB]                
Get:14 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-xmerl amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [967 kB]                  
Get:15 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-edoc amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [293 kB]                  
Get:16 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-eldap amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [96,7 kB]                 
Get:17 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-erl-docgen amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [131 kB]               
Get:18 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-eunit amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [134 kB]                  
Get:19 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-ic amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [816 kB]                   
Get:20 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-odbc amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [46,9 kB]                  
Get:21 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-snmp amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [1.528 kB]                 
Get:22 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-os-mon amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [89,8 kB]                 
Get:23 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-parsetools amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [153 kB]               
Get:24 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-percept amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [132 kB]                 
Get:25 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-ssh amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [401 kB]                   
Get:26 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-webtool amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [35,7 kB]                
Get:27 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-tools amd64 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [515 kB]                  
Get:28 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main erlang-nox all 1:18.0-dfsg-1ubuntu1 [14,3 kB]                   
Get:29 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main lksctp-tools amd64 1.0.16+dfsg-2 [41,9 kB]                     
Get:30 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/main rabbitmq-server all 3.5.4-1 [4.223 kB]                       
Fetched 23,5 MB in 2min 21s (166 kB/s)                                                  
Selecting previously unselected package libodbc1:amd64.
(Reading database ... 178486 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libodbc1_2.3.1-3_amd64.deb ...
Unpacking libodbc1:amd64 (2.3.1-3) ...
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.16+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.16+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package erlang-base.
Preparing to unpack .../erlang-base_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-base (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-asn1.
Preparing to unpack .../erlang-asn1_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-asn1 (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-mnesia.
Preparing to unpack .../erlang-mnesia_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-mnesia (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-runtime-tools.
Preparing to unpack .../erlang-runtime-tools_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-runtime-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-crypto.
Preparing to unpack .../erlang-crypto_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-crypto (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-public-key.
Preparing to unpack .../erlang-public-key_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-public-key (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-ssl.
Preparing to unpack .../erlang-ssl_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-ssl (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-inets.
Preparing to unpack .../erlang-inets_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-inets (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-corba.
Preparing to unpack .../erlang-corba_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-corba (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-syntax-tools.
Preparing to unpack .../erlang-syntax-tools_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-syntax-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-diameter.
Preparing to unpack .../erlang-diameter_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-diameter (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-xmerl.
Preparing to unpack .../erlang-xmerl_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-xmerl (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-edoc.
Preparing to unpack .../erlang-edoc_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-edoc (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-eldap.
Preparing to unpack .../erlang-eldap_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-eldap (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-erl-docgen.
Preparing to unpack .../erlang-erl-docgen_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-erl-docgen (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-eunit.
Preparing to unpack .../erlang-eunit_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-eunit (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-ic.
Preparing to unpack .../erlang-ic_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-ic (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-odbc.
Preparing to unpack .../erlang-odbc_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-odbc (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-snmp.
Preparing to unpack .../erlang-snmp_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-snmp (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-os-mon.
Preparing to unpack .../erlang-os-mon_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-os-mon (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-parsetools.
Preparing to unpack .../erlang-parsetools_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-parsetools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-percept.
Preparing to unpack .../erlang-percept_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-percept (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-ssh.
Preparing to unpack .../erlang-ssh_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-ssh (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-webtool.
Preparing to unpack .../erlang-webtool_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-webtool (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-tools.
Preparing to unpack .../erlang-tools_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking erlang-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package erlang-nox.
Preparing to unpack .../erlang-nox_1%3a18.0-dfsg-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking erlang-nox (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package lksctp-tools.
Preparing to unpack .../lksctp-tools_1.0.16+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking lksctp-tools (1.0.16+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package rabbitmq-server.
Preparing to unpack .../rabbitmq-server_3.5.4-1_all.deb ...
Unpacking rabbitmq-server (3.5.4-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.4-1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for systemd (225-1ubuntu9) ...
Setting up libodbc1:amd64 (2.3.1-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.16+dfsg-2) ...
Setting up erlang-base (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Searching for services which depend on erlang and should be started...none found.
Setting up erlang-asn1 (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-mnesia (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-runtime-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-crypto (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-public-key (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-ssl (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-inets (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-corba (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-syntax-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-diameter (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-xmerl (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-edoc (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-eldap (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-erl-docgen (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-eunit (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-ic (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-odbc (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-snmp (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-os-mon (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-parsetools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-percept (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-ssh (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-webtool (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-tools (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up erlang-nox (1:18.0-dfsg-1ubuntu1) ...
Setting up lksctp-tools (1.0.16+dfsg-2) ...
Setting up rabbitmq-server (3.5.4-1) ...
Adding group `rabbitmq' (GID 131) ...
Done.
Adding system user `rabbitmq' (UID 122) ...
Adding new user `rabbitmq' (UID 122) with group `rabbitmq' ...
Not creating home directory `/var/lib/rabbitmq'.
Processing triggers for libc-bin (2.21-0ubuntu4) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for systemd (225-1ubuntu9) ...
guru@developer-vm:~$ 
Ubuntu kurulumu temiz bir şekilde gerçekleşti. Herhangi bir özel durumla ya da problemle karşılaşmadık.


RHEL/OEL 6+'da RabbitMQ Kurulumu

RHEL'de öncelikle Erlang'ın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bunun için kaynak kodu indirip, derlememiz ve kurulumunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu süreci basit hale getirmek ve yönetebilmek için hazır bir betik bulunuyor: kerl. Önce bu betiği makinamıza getireceğiz:
[oracle@server1 ~]$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/yrashk/kerl/master/kerl
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 25579 100 25579  0   0 38206   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 113k
[oracle@server1 ~]$ chmod a+x kerl
kerl  betiğini kullanarak önce hangi sürümlerin olduğuna bakalım:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl list releases
Getting the available releases from erlang.org...
R10B-0 R10B-10 R10B-1a R10B-2 R10B-3 R10B-4 R10B-5 R10B-6 R10B-7 R10B-8 R10B-9 R11B-0 R11B-1 R11B-2 R11B-3 R11B-4 R11B-5 R12B-0 R12B-1 R12B-2 R12B-3 R12B-4 R12B-5 R13A R13B01 R13B02-1 R13B02 R13B03 R13B04 R13B R14A R14B01 R14B02 R14B03 R14B04 R14B_erts-5.8.1.1 R14B R15B01 R15B02 R15B02_with_MSVCR100_installer_fix R15B03-1 R15B03 R15B R16A_RELEASE_CANDIDATE R16B01 R16B02 R16B03-1 R16B03 R16B 17.0-rc1 17.0-rc2 17.0 17.1 17.3 17.4 17.5 18.0 18.1 18.2.1 18.2
Run "./kerl update releases" to update this list from erlang.org
Makinamızda daha önce kurulu bir sürüm var mı? bir bakalım:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl list builds
There are no builds available
Evet, şaşırmadık, daha önce bir derleme yapmamıştık. Derlemeye başlamadan önce aşağıdaki listedeki paketlerin kurulu olduğundan emin olun:
 • gcc 
 • glibc-devel 
 • make 
 • ncurses-devel 
 • openssl-devel 
 • autoconf
Şimdi, en son sürümü (18.2) kurmaya çalışalım:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl build 18.2 18.2
Verifying archive checksum...
Checksum verified (b336d2a8ccfbe60266f71d102e99f7ed)
Building Erlang/OTP 18.2 (18.2), please wait...
Erlang/OTP 18.2 (18.2) has been successfully built
Derleme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi ise kurulumu gerçekleştireceğiz:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl install 18.2 ~/otp-erlang-18.2
Installing Erlang/OTP 18.2 (18.2) in /home/oracle/otp-erlang-18.2...
You can activate this installation running the following command:
. /home/oracle/otp-erlang-18.2/activate
Later on, you can leave the installation typing:
kerl_deactivate
[oracle@server1 ~]$ . /home/oracle/otp-erlang-18.2/activate
Kurulumu doğrulayacak bir kaç işlem yapalım:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl list installations
18.2 /home/oracle/otp-erlang-18.2
[oracle@server1 ~]$ erl -version
Erlang (SMP,ASYNC_THREADS,HIPE) (BEAM) emulator version 7.2
[oracle@server1 ~]$ ./kerl status
Available builds:
18.2,18.2
----------
Available installations:
18.2 /home/oracle/otp-erlang-18.2
----------
The current active installation is:
/home/oracle/otp-erlang-18.2
İsterseniz bir kurulumu kaldırabilirsiniz:
[oracle@server1 ~]$ ./kerl delete installation ~/otp-erlang-18.2
The installation in /home/oracle/otp-erlang-18.2 has been deleted
Artık RabbitMQ'yu kurabiliriz. Önce kurulum dosyasını indirelim: rabbitmq-server-generic-unix-3.6.0.tar.xz. Ardından kurulum, bu arşivlenip sıkıştırılmış dosyanın açılması ile son bulacak:
oracle@server1 Downloads]$ tar xvfJ rabbitmq-server-generic-unix-3.6.0.tar.xz 
[oracle@server1 Downloads]$ ls
rabbitmq_server-3.6.0 rabbitmq-server-generic-unix-3.6.0.tar.xz
[oracle@server1 Downloads]$ cd rabbitmq_server-3.6.0/
[oracle@server1 rabbitmq_server-3.6.0]$ ls
ebin   INSTALL             LICENSE-APL2-Rebar      LICENSE-BSD-glMatrix LICENSE-MIT-Flot    LICENSE-MIT-Mochiweb LICENSE-MPL2     sbin
etc   LICENSE             LICENSE-APL2-Stomp-Websocket LICENSE-EPL-OTP    LICENSE-MIT-jQuery164 LICENSE-MIT-Sammy060 LICENSE-MPL-RabbitMQ share
include LICENSE-APACHE2-ExplorerCanvas LICENSE-BSD-base64js     LICENSE-MIT-EJS10   LICENSE-MIT-Mochi   LICENSE-MIT-SockJS  plugins
Kurulumu bir betik haline getirebiliriz (install-rabbitmq.sh):
#!/usr/bin/bash
cd $HOME
curl -O https://raw.githubusercontent.com/yrashk/kerl/master/kerl
chmod a+x kerl
./kerl list releases
./kerl list builds
./kerl build 18.2 18.2
./kerl install 18.2 ~/otp-erlang-18.2
. $HOME/otp-erlang-18.2/activate
./kerl list installations
curl -O https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.0/rabbitmq-server-generic-unix-3.6.0.tar.xz
tar xvfJ rabbitmq-server-generic-unix-3.6.0.tar.xz
cd rabbitmq_server-3.6.0/sbin
./rabbitmq-server -detached
Kurulumu test edelim. Önce sunucumuzu çalıştıralım:
oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmq-server -detached
Warning: PID file not written; -detached was passed.
Sunucu çalışmışa benziyor. Sunucunun durumunu doğrulayalım:
[oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmqctl status
Status of node rabbit@server1 ...
[{pid,3529},
 {running_applications,[{rabbit,"RabbitMQ","3.6.0"},
            {mnesia,"MNESIA CXC 138 12","4.13.2"},
            {rabbit_common,[],"3.6.0"},
            {os_mon,"CPO CXC 138 46","2.4"},
            {xmerl,"XML parser","1.3.9"},
            {ranch,"Socket acceptor pool for TCP protocols.",
                "1.2.1"},
            {sasl,"SASL CXC 138 11","2.6.1"},
            {stdlib,"ERTS CXC 138 10","2.7"},
            {kernel,"ERTS CXC 138 10","4.1.1"}]},
 {os,{unix,linux}},
 {erlang_version,"Erlang/OTP 18 [erts-7.2] [source] [64-bit] [smp:2:2] [async-threads:64] [hipe] [kernel-poll:true]\n"},
 {memory,[{total,42614344},
     {connection_readers,0},
     {connection_writers,0},
     {connection_channels,0},
     {connection_other,0},
     {queue_procs,2808},
     {queue_slave_procs,0},
     {plugins,0},
     {other_proc,18804928},
     {mnesia,60984},
     {mgmt_db,0},
     {msg_index,40440},
     {other_ets,963264},
     {binary,31064},
     {code,17362893},
     {atom,662409},
     {other_system,4685554}]},
 {alarms,[]},
 {listeners,[{clustering,25672,"::"},{amqp,5672,"::"}]},
 {vm_memory_high_watermark,0.4},
 {vm_memory_limit,840422195},
 {disk_free_limit,50000000},
 {disk_free,31126007808},
 {file_descriptors,[{total_limit,924},
          {total_used,2},
          {sockets_limit,829},
          {sockets_used,0}]},
 {processes,[{limit,1048576},{used,129}]},
 {run_queue,0},
 {uptime,36},
 {kernel,{net_ticktime,60}}]
Gerektiğinde sunucuyu durdurmak isteyebiliriz:
[oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmqctl stop
Stopping and halting node rabbit@server1 ...
Her şey yolunda gitti! Kurulumu, sunucuyu başlatmayı ve kapatmayı başardık!

EPEL ile RHEL/OEL 6+'da RabbitMQ Kurulumu

RHEL için diğer bir kurulum şekli Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) kullanmak olabilir. Bunun için ilk iş yum reposuna EPEL'i eklemek olacaktır:
[oracle@server1 ~]$ sudo rpm -Uvh http://ftp.linux.org.tr/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
Daha sonra Erlang ortamını kuracağız:
[oracle@server1 ~]$ sudo yum install -y erlang
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package erlang.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: erlang-xmerl(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-wx(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-webtool(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-typer(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-tv(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-tools(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-toolbar(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-test_server(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-syntax_tools(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-stdlib(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-ssl(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-ssh(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-snmp(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-sasl(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-runtime_tools(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-reltool(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-public_key(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-pman(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-percept(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-parsetools(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-otp_mibs(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-os_mon(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-orber(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-odbc(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-observer(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-mnesia(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-megaco(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-kernel(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-jinterface(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-inviso(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-inets(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-ic(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-hipe(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-gs(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-examples(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-eunit(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-et(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-erts(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-erl_interface(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-erl_docgen(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-edoc(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-docbuilder(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-diameter(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-dialyzer(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-debugger(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-crypto(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosTransactions(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosTime(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosProperty(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosNotification(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosFileTransfer(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosEventDomain(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-cosEvent(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-compiler(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-common_test(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-asn1(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: erlang-appmon(x86-64) = R14B-04.3.el6 for package: erlang-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package erlang-appmon.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-asn1.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-common_test.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-compiler.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosEvent.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosEventDomain.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosFileTransfer.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosNotification.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosProperty.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosTime.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-cosTransactions.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-crypto.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-debugger.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-dialyzer.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-diameter.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-docbuilder.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-edoc.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-erl_docgen.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-erl_interface.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-erts.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libz.so.1(ZLIB_1.2.2)(64bit) for package: erlang-erts-R14B-04.3.el6.x86_64
---> Package erlang-et.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-eunit.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-examples.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-gs.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: tk for package: erlang-gs-R14B-04.3.el6.x86_64
---> Package erlang-hipe.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-ic.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-inets.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-inviso.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-jinterface.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-kernel.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-megaco.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-mnesia.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-observer.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-odbc.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libodbc.so.2()(64bit) for package: erlang-odbc-R14B-04.3.el6.x86_64
---> Package erlang-orber.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-os_mon.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-otp_mibs.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-parsetools.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-percept.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-pman.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-public_key.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-reltool.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-runtime_tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-sasl.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-snmp.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-ssh.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-ssl.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-stdlib.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-syntax_tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-test_server.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-toolbar.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-tv.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-typer.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-webtool.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
---> Package erlang-wx.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_xrc-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_stc-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_html-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_gl-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_core-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0(WXU_2.8.5)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_baseu-2.8.so.0(WXU_2.8)(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_xrc-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_stc-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_html-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_gl-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_core-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_baseu_xml-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libwx_baseu-2.8.so.0()(64bit) for package: erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64
---> Package erlang-xmerl.x86_64 0:R14B-04.3.el6 will be installed
--> Running transaction check
---> Package tk.x86_64 1:8.5.7-5.el6 will be installed
--> Processing Dependency: tcl = 1:8.5.7 for package: 1:tk-8.5.7-5.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libtcl8.5.so()(64bit) for package: 1:tk-8.5.7-5.el6.x86_64
---> Package unixODBC.x86_64 0:2.2.14-14.el6 will be installed
---> Package wxBase.x86_64 0:2.8.12-1.el6 will be installed
---> Package wxGTK.x86_64 0:2.8.12-1.el6 will be installed
---> Package wxGTK-gl.x86_64 0:2.8.12-1.el6 will be installed
---> Package zlib.x86_64 0:1.2.3-27.el6 will be updated
--> Processing Dependency: zlib = 1.2.3-27.el6 for package: zlib-devel-1.2.3-27.el6.x86_64
---> Package zlib.x86_64 0:1.2.3-29.el6 will be an update
--> Running transaction check
---> Package tcl.x86_64 1:8.5.7-6.el6 will be installed
---> Package zlib-devel.x86_64 0:1.2.3-27.el6 will be updated
---> Package zlib-devel.x86_64 0:1.2.3-29.el6 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==================================================================================================================================================================================
 Package                       Arch                Version                  Repository                Size
==================================================================================================================================================================================
Installing:
 erlang                       x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   26 k
Installing for dependencies:
 erlang-appmon                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  145 k
 erlang-asn1                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  993 k
 erlang-common_test                 x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  508 k
 erlang-compiler                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  987 k
 erlang-cosEvent                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  149 k
 erlang-cosEventDomain                x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  113 k
 erlang-cosFileTransfer               x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  168 k
 erlang-cosNotification               x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  718 k
 erlang-cosProperty                 x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  161 k
 erlang-cosTime                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  106 k
 erlang-cosTransactions               x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  164 k
 erlang-crypto                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   50 k
 erlang-debugger                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  440 k
 erlang-dialyzer                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  567 k
 erlang-diameter                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  449 k
 erlang-docbuilder                  x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  192 k
 erlang-edoc                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  301 k
 erlang-erl_docgen                  x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  109 k
 erlang-erl_interface                x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  149 k
 erlang-erts                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  2.0 M
 erlang-et                      x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  197 k
 erlang-eunit                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  139 k
 erlang-examples                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  832 k
 erlang-gs                      x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  608 k
 erlang-hipe                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  1.0 M
 erlang-ic                      x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  845 k
 erlang-inets                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  749 k
 erlang-inviso                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  154 k
 erlang-jinterface                  x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   95 k
 erlang-kernel                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  1.0 M
 erlang-megaco                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  7.8 M
 erlang-mnesia                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  662 k
 erlang-observer                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  205 k
 erlang-odbc                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   59 k
 erlang-orber                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  909 k
 erlang-os_mon                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  104 k
 erlang-otp_mibs                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   28 k
 erlang-parsetools                  x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  164 k
 erlang-percept                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  140 k
 erlang-pman                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  105 k
 erlang-public_key                  x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  402 k
 erlang-reltool                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  296 k
 erlang-runtime_tools                x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  210 k
 erlang-sasl                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  263 k
 erlang-snmp                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  1.5 M
 erlang-ssh                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  361 k
 erlang-ssl                     x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  378 k
 erlang-stdlib                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  2.1 M
 erlang-syntax_tools                 x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  317 k
 erlang-test_server                 x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  272 k
 erlang-toolbar                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   49 k
 erlang-tools                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  535 k
 erlang-tv                      x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  377 k
 erlang-typer                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   58 k
 erlang-webtool                   x86_64               R14B-04.3.el6               epel                   45 k
 erlang-wx                      x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  2.4 M
 erlang-xmerl                    x86_64               R14B-04.3.el6               epel                  939 k
 tcl                         x86_64               1:8.5.7-6.el6               ol6_latest               1.9 M
 tk                         x86_64               1:8.5.7-5.el6               ol6_latest               1.4 M
 unixODBC                      x86_64               2.2.14-14.el6               ol6_latest               377 k
 wxBase                       x86_64               2.8.12-1.el6                epel                  576 k
 wxGTK                        x86_64               2.8.12-1.el6                epel                  2.9 M
 wxGTK-gl                      x86_64               2.8.12-1.el6                epel                   31 k
Updating for dependencies:
 zlib                        x86_64               1.2.3-29.el6                ol6_latest                72 k
 zlib-devel                     x86_64               1.2.3-29.el6                ol6_latest                43 k

Transaction Summary
==================================================================================================================================================================================
Install   64 Package(s)
Upgrade    2 Package(s)

Total download size: 42 M
Downloading Packages:
(1/66): erlang-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                          | 26 kB   00:00   
(2/66): erlang-appmon-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 145 kB   00:00   
(3/66): erlang-asn1-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 993 kB   00:00   
(4/66): erlang-common_test-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 508 kB   00:00   
(5/66): erlang-compiler-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 987 kB   00:01   
(6/66): erlang-cosEvent-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 149 kB   00:00   
(7/66): erlang-cosEventDomain-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                   | 113 kB   00:00   
(8/66): erlang-cosFileTransfer-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                  | 168 kB   00:00   
(9/66): erlang-cosNotification-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                  | 718 kB   00:01   
(10/66): erlang-cosProperty-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 161 kB   00:00   
(11/66): erlang-cosTime-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 106 kB   00:00   
(12/66): erlang-cosTransactions-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                  | 164 kB   00:00   
(13/66): erlang-crypto-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 50 kB   00:00   
(14/66): erlang-debugger-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 440 kB   00:01   
(15/66): erlang-dialyzer-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 567 kB   00:01   
(16/66): erlang-diameter-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 449 kB   00:00   
(17/66): erlang-docbuilder-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 192 kB   00:00   
(18/66): erlang-edoc-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 301 kB   00:00   
(19/66): erlang-erl_docgen-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 109 kB   00:00   
(20/66): erlang-erl_interface-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                   | 149 kB   00:00   
(21/66): erlang-erts-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 2.0 MB   00:03   
(22/66): erlang-et-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 197 kB   00:00   
(23/66): erlang-eunit-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 139 kB   00:00   
(24/66): erlang-examples-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 832 kB   00:01   
(25/66): erlang-gs-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 608 kB   00:01   
(26/66): erlang-hipe-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 1.0 MB   00:02   
(27/66): erlang-ic-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 845 kB   00:01   
(28/66): erlang-inets-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 749 kB   00:01   
(29/66): erlang-inviso-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 154 kB   00:00   
(30/66): erlang-jinterface-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 95 kB   00:00   
(31/66): erlang-kernel-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 1.0 MB   00:02   
(32/66): erlang-megaco-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 7.8 MB   00:19   
(33/66): erlang-mnesia-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 662 kB   00:01   
(34/66): erlang-observer-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 205 kB   00:00   
(35/66): erlang-odbc-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 59 kB   00:00   
(36/66): erlang-orber-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 909 kB   00:01   
(37/66): erlang-os_mon-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 104 kB   00:00   
(38/66): erlang-otp_mibs-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                     | 28 kB   00:00   
(39/66): erlang-parsetools-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 164 kB   00:00   
(40/66): erlang-percept-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 140 kB   00:00   
(41/66): erlang-pman-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 105 kB   00:00   
(42/66): erlang-public_key-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 402 kB   00:01   
(43/66): erlang-reltool-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 296 kB   00:01   
(44/66): erlang-runtime_tools-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                   | 210 kB   00:00   
(45/66): erlang-sasl-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 263 kB   00:00   
(46/66): erlang-snmp-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 1.5 MB   00:02   
(47/66): erlang-ssh-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 361 kB   00:00   
(48/66): erlang-ssl-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 378 kB   00:00   
(49/66): erlang-stdlib-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 2.1 MB   00:04   
(50/66): erlang-syntax_tools-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                   | 317 kB   00:00   
(51/66): erlang-test_server-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                    | 272 kB   00:00   
(52/66): erlang-toolbar-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 49 kB   00:00   
(53/66): erlang-tools-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 535 kB   00:00   
(54/66): erlang-tv-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 377 kB   00:00   
(55/66): erlang-typer-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 58 kB   00:00   
(56/66): erlang-webtool-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                      | 45 kB   00:00   
(57/66): erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                        | 2.4 MB   00:05   
(58/66): erlang-xmerl-R14B-04.3.el6.x86_64.rpm                                                       | 939 kB   00:01   
(59/66): tcl-8.5.7-6.el6.x86_64.rpm                                                            | 1.9 MB   00:03   
(60/66): tk-8.5.7-5.el6.x86_64.rpm                                                             | 1.4 MB   00:02   
(61/66): unixODBC-2.2.14-14.el6.x86_64.rpm                                                         | 377 kB   00:00   
(62/66): wxBase-2.8.12-1.el6.x86_64.rpm                                                          | 576 kB   00:03   
(63/66): wxGTK-2.8.12-1.el6.x86_64.rpm                                                           | 2.9 MB   00:05   
(64/66): wxGTK-gl-2.8.12-1.el6.x86_64.rpm                                                         | 31 kB   00:00   
(65/66): zlib-1.2.3-29.el6.x86_64.rpm                                                           | 72 kB   00:00   
(66/66): zlib-devel-1.2.3-29.el6.x86_64.rpm                                                        | 43 kB   00:00   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                       414 kB/s | 42 MB   01:43   
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
Importing GPG key 0x0608B895:
 Userid : EPEL (6) <epel@fedoraproject.org>
 Package: epel-release-6-8.noarch (installed)
 From  : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Retrieving key from http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Importing GPG key 0xEC551F03:
 Userid: "Oracle OSS group (Open Source Software group) <build@oss.oracle.com>"
 From : http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Updating  : zlib-1.2.3-29.el6.x86_64                                                                   1/68 
 Installing : erlang-crypto-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              2/68 
 Installing : erlang-erts-R14B-04.3.el6.x86_64                                                               3/68 
 Installing : erlang-kernel-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              4/68 
 Installing : erlang-hipe-R14B-04.3.el6.x86_64                                                               5/68 
 Installing : erlang-syntax_tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                           6/68 
 Installing : erlang-stdlib-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              7/68 
 Installing : erlang-compiler-R14B-04.3.el6.x86_64                                                             8/68 
 Installing : erlang-runtime_tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                           9/68 
 Installing : erlang-mnesia-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              10/68 
 Installing : erlang-snmp-R14B-04.3.el6.x86_64                                                               11/68 
 Installing : erlang-xmerl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              12/68 
 Installing : erlang-public_key-R14B-04.3.el6.x86_64                                                            13/68 
 Installing : erlang-ssl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                               14/68 
 Installing : erlang-inets-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              15/68 
 Installing : erlang-orber-R14B-04.3.el6.x86_64                                                              16/68 
 Installing : erlang-cosEvent-R14B-04.3.el6.x86_64                                                             17/68 
 Installing : wxBase-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                  18/68 
 Installing : wxGTK-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                                                19/68 
 Installing : erlang-cosTime-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           20/68 
 Installing : erlang-cosNotification-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       21/68 
 Installing : erlang-cosProperty-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         22/68 
 Installing : erlang-edoc-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            23/68 
 Installing : erlang-ssh-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             24/68 
 Installing : erlang-otp_mibs-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          25/68 
 Installing : erlang-asn1-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            26/68 
 Installing : erlang-docbuilder-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         27/68 
 Installing : erlang-cosFileTransfer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       28/68 
 Installing : erlang-cosEventDomain-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       29/68 
 Installing : wxGTK-gl-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                                              30/68 
 Installing : erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             31/68 
 Installing : erlang-cosTransactions-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       32/68 
 Installing : erlang-percept-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           33/68 
 Installing : erlang-inviso-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           34/68 
 Installing : erlang-parsetools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         35/68 
 Installing : erlang-eunit-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            36/68 
 Installing : erlang-diameter-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          37/68 
 Installing : erlang-ic-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             38/68 
 Installing : erlang-jinterface-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         39/68 
 Installing : erlang-erl_interface-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                        40/68 
 Installing : erlang-erl_docgen-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         41/68 
 Installing : 1:tcl-8.5.7-6.el6.x86_64                                                                                                42/68 
 Installing : 1:tk-8.5.7-5.el6.x86_64                                                                                                 43/68 
 Installing : erlang-gs-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             44/68 
 Installing : erlang-debugger-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          45/68 
 Installing : erlang-et-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             46/68 
 Installing : erlang-webtool-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           47/68 
 Installing : erlang-observer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          48/68 
 Installing : erlang-tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            49/68 
 Installing : erlang-sasl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            50/68 
 Installing : erlang-test_server-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         51/68 
 Installing : erlang-pman-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            52/68 
 Installing : erlang-dialyzer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          53/68 
 Installing : erlang-typer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            54/68 
 Installing : erlang-tv-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             55/68 
 Installing : erlang-common_test-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         56/68 
 Installing : erlang-reltool-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           57/68 
 Installing : erlang-os_mon-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           58/68 
 Installing : erlang-megaco-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           59/68 
 Installing : erlang-appmon-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           60/68 
 Installing : erlang-toolbar-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           61/68 
 Installing : unixODBC-2.2.14-14.el6.x86_64                                                                                              62/68 
 Installing : erlang-odbc-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            63/68 
 Installing : erlang-examples-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          64/68 
 Installing : erlang-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                               65/68 
 Updating  : zlib-devel-1.2.3-29.el6.x86_64                                                                                             66/68 
 Cleanup  : zlib-devel-1.2.3-27.el6.x86_64                                                                                             67/68 
 Cleanup  : zlib-1.2.3-27.el6.x86_64                                                                                                68/68 
 Verifying : erlang-docbuilder-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          1/68 
 Verifying : erlang-compiler-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           2/68 
 Verifying : erlang-webtool-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           3/68 
 Verifying : erlang-parsetools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          4/68 
 Verifying : erlang-xmerl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            5/68 
 Verifying : erlang-sasl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             6/68 
 Verifying : wxGTK-gl-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                                               7/68 
 Verifying : erlang-cosTime-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           8/68 
 Verifying : erlang-appmon-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            9/68 
 Verifying : erlang-examples-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          10/68 
 Verifying : erlang-reltool-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           11/68 
 Verifying : wxBase-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                                               12/68 
 Verifying : erlang-jinterface-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         13/68 
 Verifying : erlang-edoc-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            14/68 
 Verifying : 1:tk-8.5.7-5.el6.x86_64                                                                                                 15/68 
 Verifying : erlang-cosEventDomain-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       16/68 
 Verifying : erlang-eunit-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            17/68 
 Verifying : erlang-toolbar-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           18/68 
 Verifying : erlang-inets-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            19/68 
 Verifying : erlang-hipe-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            20/68 
 Verifying : erlang-wx-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             21/68 
 Verifying : erlang-debugger-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          22/68 
 Verifying : unixODBC-2.2.14-14.el6.x86_64                                                                                              23/68 
 Verifying : erlang-test_server-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         24/68 
 Verifying : erlang-orber-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            25/68 
 Verifying : erlang-crypto-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           26/68 
 Verifying : erlang-runtime_tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                        27/68 
 Verifying : erlang-diameter-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          28/68 
 Verifying : erlang-stdlib-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           29/68 
 Verifying : zlib-devel-1.2.3-29.el6.x86_64                                                                                             30/68 
 Verifying : erlang-ic-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             31/68 
 Verifying : erlang-pman-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            32/68 
 Verifying : erlang-cosProperty-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         33/68 
 Verifying : erlang-erts-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            34/68 
 Verifying : wxGTK-2.8.12-1.el6.x86_64                                                                                                35/68 
 Verifying : erlang-tv-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             36/68 
 Verifying : erlang-erl_interface-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                        37/68 
 Verifying : erlang-megaco-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           38/68 
 Verifying : erlang-kernel-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           39/68 
 Verifying : erlang-common_test-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         40/68 
 Verifying : erlang-public_key-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         41/68 
 Verifying : erlang-erl_docgen-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                         42/68 
 Verifying : erlang-cosFileTransfer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       43/68 
 Verifying : erlang-asn1-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            44/68 
 Verifying : erlang-ssh-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             45/68 
 Verifying : erlang-otp_mibs-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          46/68 
 Verifying : erlang-cosTransactions-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       47/68 
 Verifying : erlang-inviso-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           48/68 
 Verifying : erlang-observer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          49/68 
 Verifying : erlang-mnesia-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           50/68 
 Verifying : erlang-syntax_tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                        51/68 
 Verifying : erlang-cosNotification-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                       52/68 
 Verifying : erlang-tools-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            53/68 
 Verifying : 1:tcl-8.5.7-6.el6.x86_64                                                                                                54/68 
 Verifying : erlang-percept-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           55/68 
 Verifying : zlib-1.2.3-29.el6.x86_64                                                                                                56/68 
 Verifying : erlang-typer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            57/68 
 Verifying : erlang-et-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             58/68 
 Verifying : erlang-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                               59/68 
 Verifying : erlang-gs-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             60/68 
 Verifying : erlang-os_mon-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                           61/68 
 Verifying : erlang-odbc-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            62/68 
 Verifying : erlang-ssl-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                             63/68 
 Verifying : erlang-dialyzer-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          64/68 
 Verifying : erlang-snmp-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                            65/68 
 Verifying : erlang-cosEvent-R14B-04.3.el6.x86_64                                                                                          66/68 
 Verifying : zlib-1.2.3-27.el6.x86_64                                                                                                67/68 
 Verifying : zlib-devel-1.2.3-27.el6.x86_64                                                                                             68/68 

Installed:
 erlang.x86_64 0:R14B-04.3.el6                                                                                                       

Dependency Installed:
 erlang-appmon.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-asn1.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-common_test.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-compiler.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-cosEvent.x86_64 0:R14B-04.3.el6   
 erlang-cosEventDomain.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-cosFileTransfer.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-cosNotification.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-cosProperty.x86_64 0:R14B-04.3.el6   erlang-cosTime.x86_64 0:R14B-04.3.el6   
 erlang-cosTransactions.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-crypto.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-debugger.x86_64 0:R14B-04.3.el6     erlang-dialyzer.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-diameter.x86_64 0:R14B-04.3.el6   
 erlang-docbuilder.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-edoc.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-erl_docgen.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-erl_interface.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-erts.x86_64 0:R14B-04.3.el6     
 erlang-et.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-eunit.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-examples.x86_64 0:R14B-04.3.el6     erlang-gs.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-hipe.x86_64 0:R14B-04.3.el6     
 erlang-ic.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-inets.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-inviso.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-jinterface.x86_64 0:R14B-04.3.el6   erlang-kernel.x86_64 0:R14B-04.3.el6    
 erlang-megaco.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-mnesia.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-observer.x86_64 0:R14B-04.3.el6     erlang-odbc.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-orber.x86_64 0:R14B-04.3.el6    
 erlang-os_mon.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-otp_mibs.x86_64 0:R14B-04.3.el6     erlang-parsetools.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-percept.x86_64 0:R14B-04.3.el6     erlang-pman.x86_64 0:R14B-04.3.el6     
 erlang-public_key.x86_64 0:R14B-04.3.el6    erlang-reltool.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-runtime_tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6   erlang-sasl.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-snmp.x86_64 0:R14B-04.3.el6     
 erlang-ssh.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-ssl.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-stdlib.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-syntax_tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6  erlang-test_server.x86_64 0:R14B-04.3.el6 
 erlang-toolbar.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-tools.x86_64 0:R14B-04.3.el6       erlang-tv.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-typer.x86_64 0:R14B-04.3.el6      erlang-webtool.x86_64 0:R14B-04.3.el6   
 erlang-wx.x86_64 0:R14B-04.3.el6        erlang-xmerl.x86_64 0:R14B-04.3.el6       tcl.x86_64 1:8.5.7-6.el6            tk.x86_64 1:8.5.7-5.el6            unixODBC.x86_64 0:2.2.14-14.el6      
 wxBase.x86_64 0:2.8.12-1.el6          wxGTK.x86_64 0:2.8.12-1.el6           wxGTK-gl.x86_64 0:2.8.12-1.el6         

Dependency Updated:
 zlib.x86_64 0:1.2.3-29.el6                                             zlib-devel.x86_64 0:1.2.3-29.el6                                            

Complete!
[oracle@server1 ~]$ 
RabbitMQ sunucusunun kurulumu yukarıda gösterildiği şekilde gerçekleştirilebilir.Windows'a RabbitMQ Kurulumu

Windows işletim sisteminde RabbitMQ kurulumuna önce Erlang/OTP kurulumu ile başlıyoruz. Bunun için otp_win64_18.2.1.exe isimli kurulum dosyasını indirmelisiniz. Ardından kurulum grafik ekranda adım adım gerçekleşecek:
1. Adım
2. Adım
3. Adım
4. Adım
5. Adım
6. Adım
7. Adım
8. ve son adım
RabbitMQ'nun kurulumunu ise rabbitmq-server-windows-3.6.0.zip dosyasını uygun bir dizine açarak tamamlıyoruz. Çalıştırmak için Administrator yetkisinde açtığımız konsolda (cmd) aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:
C:\WINDOWS\system32>cd c:\opt64\rabbitmq_server-3.6.0\sbin

c:\opt64\rabbitmq_server-3.6.0\sbin>set ERLANG_HOME=c:\opt64\erl7.2.1

c:\opt64\rabbitmq_server-3.6.0\sbin>rabbitmq-server.bat

       RabbitMQ 3.6.0. Copyright (C) 2007-2015 Pivotal Software, Inc.
 ## ##   Licensed under the MPL. See http://www.rabbitmq.com/
 ## ##
 ########## Logs: C:/Users/bkurt/AppData/Roaming/RabbitMQ/log/rabbit@omegacw.log
 ###### ##    C:/Users/bkurt/AppData/Roaming/RabbitMQ/log/rabbit@omegacw-sasl.log
 ##########
       Starting broker... completed with 0 plugins.


RabbitMQ ile Çalışmak

Yukarıda RabbitMQ'yu nasıl başlatıp, durdurabileceğimizi, durumunu nasıl sorgulayabileceğimizi gördük. Şimdi konsoldan RabbitMQ ile ilgili proseslerin listesini nasıl alabileceğimize bir bakalım:
[oracle@server1 sbin]$ pgrep -fl rabbitmq
7752 /bin/sh -e ./rabbitmq-server -detach
7861 /home/oracle/otp-erlang-18.2/erts-7.2/bin/beam.smp -W w -A 64 -P 1048576 -K true -B i -- -root /home/oracle/otp-erlang-18.2 -progname erl -- -home /home/oracle -- -pa /home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/ebin -noshell -noinput -s rabbit boot -sname rabbit@server1 -boot start_sasl -kernel inet_default_connect_options [{nodelay,true}] -sasl errlog_type error -sasl sasl_error_logger false -rabbit error_logger {file,"/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/var/log/rabbitmq/rabbit@server1.log"} -rabbit sasl_error_logger {file,"/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/var/log/rabbitmq/rabbit@server1-sasl.log"} -rabbit enabled_plugins_file "/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/etc/rabbitmq/enabled_plugins" -rabbit plugins_dir "/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/plugins" -rabbit plugins_expand_dir "/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@server1-plugins-expand" -os_mon start_cpu_sup false -os_mon start_disksup false -os_mon start_memsup false -mnesia dir "/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@server1" -kernel inet_dist_listen_min 25672 -kernel inet_dist_listen_max 25672 -detach
8096 /home/oracle/otp-erlang-18.2/erts-7.2/bin/beam.smp -- -root /home/oracle/otp-erlang-18.2 -progname erl -- -home /home/oracle -- -pa /home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/ebin -noshell -noinput -hidden -boot start_clean -sasl errlog_type error -mnesia dir "/home/oracle/Downloads/rabbitmq_server-3.6.0/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@server1" -s rabbit_control_main -nodename rabbit@server1 -extra stop
RabbitMQ eklentiler ile yeni yetenekler kazanabilir. Şimdi yönetim paneli eklentisini etkinleştirelim:
[oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
The following plugins have been enabled:
 mochiweb
 webmachine
 rabbitmq_web_dispatch
 amqp_client
 rabbitmq_management_agent
 rabbitmq_management

Applying plugin configuration to rabbit@server1... failed.
 * Could not contact node rabbit@server1.
  Changes will take effect at broker restart.
 * Options: --online - fail if broker cannot be contacted.
      --offline - do not try to contact broker.
Tarayıcıda http://server1.example.com:15672 adresli sayfaya bağlanıldında bizi yönetim paneli giriş ekranı bekliyor:
RabbitMQ Yönetim Paneli giriş ekranı

Yönetim paneline girebilmek için administrator rolüne sahip bir kullanıcıya ihtiyacımız var. Bu kullanıcıyı komut satırında yaratalım:
[oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmqctl add_user demoadmin secret123
Creating user "demoadmin" ...
[oracle@server1 sbin]$ ./rabbitmqctl set_user_tags demoadmin administrator
Setting tags for user "demoadmin" to [administrator] ...
Yarattığımız bu kullanıcı ile giriş yapalım:
RabbitMQ Yönetim Paneli giriş ekranı (demoadmin/secret123)
Artık karşımızda yönetim paneli bizi bekliyor:
RabbitMQ Yönetim Paneli