Wednesday, October 25, 2017

JMeter ile Dağıtık Yük Testi Çalıştırmak

jMeter ile web uygulamalarının yük testini dağıtık olarak gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için öncelikle, jMeter testini koşturmak istediğiniz düğümlerde, jMeter'ı sunucu (jmeter-server) olarak çalıştırmalısınız. Örneğimizde, dört ayrı düğümde çalıştırmak yerine, aynı makinada dört jmeter-server prosesi çalıştıracağız. jmeter-server prosesinin belirli bir ağ adresini dinlemesi ve varsayılan port dışında bir portta çalışması için java.rmi.server.hostname ve server_port parametrelerinden yararlanıyoruz:

Düğüm #1


jmeter-server -Djava.rmi.server.hostname=172.17.1.10 -Dserver_port=4100
Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8832](local),objID:[-78bd43b9:15f531d5d0d:-7fff,-1004316542313261762]]]

Düğüm #2


jmeter-server -Djava.rmi.server.hostname=172.17.1.10 -Dserver_port=4200
Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8833](local),objID:[-7fb12730:15f532b1e7d:-7fff, -2674299161861049649]]]

Düğüm #3


jmeter-server -Djava.rmi.server.hostname=172.17.1.10 -Dserver_port=4300
Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8834](local),objID:[-14a765f7:15f532b3e5b:-7fff, 7046302240035060005]]]

Düğüm #4


jmeter-server -Djava.rmi.server.hostname=172.17.1.10 -Dserver_port=4400
Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8835](local),objID:[-467ada28:15f532b536b:-7fff, 4333599663267891393]]]

Ardından jmx testini aşağıdaki gibi dağıtık olarak çalıştırabiliriz:

jmeter -n -t google.jmx -R172.17.1.10:4100,172.17.1.10:4200,172.17.1.10:4300,172.17.1.10:4400
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using google.jmx
Configuring remote engine: 172.17.1.49:4100
Configuring remote engine: 172.17.1.49:4200
Configuring remote engine: 172.17.1.49:4300
Configuring remote engine: 172.17.1.49:4400
Starting remote engines
Starting the test @ Wed Oct 25 13:55:34 EET 2017 (1508928934095)
Remote engines have been started
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/Heapdump message on port 4445
Generate Summary Results +  2940 in 00:00:23 = 125.8/s Avg:  443 Min:   1 Max: 10820 Err:   0 (0.00%) Active: 118 Started: 108 Finished: 0
summary +  2942 in 00:00:23 = 127.4/s Avg:  443 Min:   1 Max: 10820 Err:   0 (0.00%) Active: 118 Started: 108 Finished: 0
Generate Summary Results +  9772 in 00:00:30 = 327.2/s Avg:  230 Min:   1 Max: 4093 Err:   0 (0.00%) Active: 169 Started: 169 Finished: 10
summary +  9770 in 00:00:30 = 328.4/s Avg:  230 Min:   1 Max: 4093 Err:   0 (0.00%) Active: 169 Started: 169 Finished: 10
summary = 12712 in 00:00:53 = 240.6/s Avg:  279 Min:   1 Max: 10820 Err:   0 (0.00%)
Generate Summary Results = 12712 in 00:00:53 = 238.8/s Avg:  280 Min:   1 Max: 10820 Err:   0 (0.00%)
Generate Summary Results + 11338 in 00:00:30 = 378.0/s Avg:  395 Min:   1 Max: 44910 Err: 3190 (28.14%) Active: 100 Started: 190 Finished: 100
Generate Summary Results = 24050 in 00:01:23 = 289.0/s Avg:  334 Min:   1 Max: 44910 Err: 3190 (13.26%)
summary + 11338 in 00:00:30 = 378.1/s Avg:  396 Min:   1 Max: 44910 Err: 3190 (28.14%) Active: 100 Started: 190 Finished: 100
summary = 24050 in 00:01:23 = 290.4/s Avg:  334 Min:   1 Max: 44910 Err: 3190 (13.26%)
summary +  5950 in 00:00:19 = 308.0/s Avg:  237 Min:   1 Max: 3149 Err: 2004 (33.68%) Active: 0 Started: 190 Finished: 200
summary = 30000 in 00:01:42 = 293.7/s Avg:  315 Min:   1 Max: 44910 Err: 5194 (17.31%)
Generate Summary Results +  5950 in 00:00:19 = 307.8/s Avg:  237 Min:   1 Max: 3149 Err: 2004 (33.68%) Active: 0 Started: 190 Finished: 200
Generate Summary Results = 30000 in 00:01:43 = 292.5/s Avg:  315 Min:   1 Max: 44910 Err: 5194 (17.31%)
Tidying up remote @ Wed Oct 25 13:57:19 EET 2017 (1508929039353)
... end of run

Düğümlerde, test isteğinin alındığını, testin başlatıldığını ve sonlandığını konsol logundan izleyebilirsiniz:

Düğüm #1

Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8939](local),objID:[4b4db1f4:15f532af954:-7fff, -616991648860323928]]]
Starting the test on host 172.17.1.10:4100 @ Wed Oct 25 13:55:41 EET 2017 (1508928941579)
Finished the test on host 172.17.1.10:4100 @ Wed Oct 25 13:57:19 EET 2017 (1508929039355)

Düğüm #2

Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8940](local),objID:[-7fb12730:15f532b1e7d:-7fff, -2674299161861049649]]]
Starting the test on host 172.17.1.10:4200 @ Wed Oct 25 13:55:36 EET 2017 (1508928936705)
Finished the test on host 172.17.1.10:4200 @ Wed Oct 25 13:56:47 EET 2017 (1508929007679)

Düğüm #3

Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8941](local),objID:[-14a765f7:15f532b3e5b:-7fff, 7046302240035060005]]]
Starting the test on host 172.17.1.10:4300 @ Wed Oct 25 13:55:38 EET 2017 (1508928938426)
Finished the test on host 172.17.1.10:4300 @ Wed Oct 25 13:57:13 EET 2017 (1508929033828)

Düğüm #4

Found ApacheJMeter_core.jar
Created remote object: UnicastServerRef [liveRef: [endpoint:[172.17.1.49:8942](local),objID:[-467ada28:15f532b536b:-7fff, 4333599663267891393]]]
Starting the test on host 172.17.1.10:4400 @ Wed Oct 25 13:55:35 EET 2017 (1508928935776)
Finished the test on host 172.17.1.10:4400 @ Wed Oct 25 13:56:41 EET 2017 (1508929001484)


Saturday, October 21, 2017

Exercises to study Java Stream API


In this blog post, we will study Stream API of Java 9 with several exercise questions. In these exercises, we will use two different domains: 
 • IMDB Movies
 • World Countries
Before we dive into the exercise questions, let's take a look at these domains:

IMDB Movies: We have three domain classes: Movie, Director and Genre. Each movie has a title, a year and a unique id assigned by Internet Movie DataBase (IMDB). Each movie has been directed by at least one director, and each director has many movies. Each movie belongs to at least one genre.

package com.example.domain;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Movie {
private int id;
  private String title;
  private int year;
  private String imdb;
  private List<Genre> genres;
  private List<Director> directors;

  {
   genres = new ArrayList<>();
   directors = new ArrayList<>();
  }

  public Movie() {
  }

  public Movie(int id, String title, int year, String imdb) {
   this.id = id;
   this.title = title;
   this.year = year;
   this.imdb = imdb;
  }

  // getters and setters

  @Override  
  public String toString() {
   return "Movie [title=" + title + ", year=" + year + "]";
  }
}


package com.example.domain;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Director {
  private int id;
  private String name;
  private String imdb;
  private List<Movie> movies= new ArrayList<>();

  public Director() {
  }

  public Director(int id, String name, String imdb) {
   this.id = id;
   this.name = name;
   this.imdb = imdb;
  }

  // getters and setters
  @Override  
  public String toString() {
   return "Director [id=" + id + ", name=" + name + ", imdb=" + imdb + "]";
  }
}

package com.example.domain;
public class Genre {
  private int id;
  private String name;

  public Genre() {
  }

  public Genre(int id, String name) {
   this.id = id;
   this.name = name;
  }

  // getters and setters
@Override
  public String toString() {
   return "Genre [id=" + id + ", name=" + name + "]";
  }

}

World Countries: There are two domain classes: Country and City. Each city belongs to a country defined by the attribute, countryCode. Each country has a unique code and has many cities.

package com.example.domain;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Country {
  private String code;
  private String name;
  private String continent;
  private double surfaceArea;
  private int population;
  private double gnp;
  private int capital;
  private List<City> cities;
  {
   cities = new ArrayList<>();
  }

  public Country() {
  }

  public Country(String code, String name, String continent, int population,
     double surfaceArea, double gnp, int capital) {
   this.code = code;
   this.name = name;
   this.continent = continent;
   this.surfaceArea = surfaceArea;
   this.population = population;
   this.capital = capital;
   this.gnp = gnp;
  }

  // getters and setters
  @Override  
  public String toString() {
   return "Country [ name=" + name + ", population=" + population + "]";
  }

}

package com.example.domain;

public class City {
  private int id;
  private String name;
  private int population;
  private String countryCode;

  public City() {
  }

  public City(int id, String name, String countryCode, int population) {
   this.id = id;
   this.name = name;
   this.population = population;
   this.countryCode = countryCode;
  }

  // getters and setters
  
  @Override  
  public String toString() {
   return "City [id=" + id + ", name=" + name + ", population=" + population + ", countryCode=" + countryCode + "]";
  };

}

EXERCISE #1

Find the highest populated city of each country:

package com.example.exercise;

import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.stream.Collectors;

import com.example.dao.CountryDao;
import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.domain.City;

public class Exercise1 {

  public static void main(String[] args) {
   CountryDao countryDao= InMemoryWorldDao.getInstance();
   List<City> highPopulatedCitiesOfCountries = countryDao.findAllCountries()
        .stream()
        .map( country -> country.getCities().stream().max(Comparator.comparing(City::getPopulation)))
        .filter(Optional::isPresent)
        .map(Optional::get)
         .collect(Collectors.toList());
   highPopulatedCitiesOfCountries.forEach(System.out::println);
  }

}

The code given above will produce the following output:

City [id=3494, name=Auckland, population=381800, countryCode=NZL]
City [id=764, name=Suva, population=77366, countryCode=FJI]
City [id=2884, name=Port Moresby, population=247000, countryCode=PNG]
City [id=918, name=Les Abymes, population=62947, countryCode=GLP]
.
.
.
City [id=4067, name=Charlotte Amalie, population=13000, countryCode=VIR]
City [id=712, name=Cape Town, population=2352121, countryCode=ZAF]
City [id=538, name=Bandar Seri Begawan, population=21484, countryCode=BRN]
City [id=933, name=Tegucigalpa, population=813900, countryCode=HND]

EXERCISE #2

Find the most populated city of each continent:

package com.example.exercise;

import java.util.Comparator;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Optional;
import java.util.function.BiConsumer;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collector;
import java.util.stream.Collectors;

import com.example.dao.CountryDao;
import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.domain.City;

public class Exercise2 {

  public static void main(String[] args) {
    CountryDao countryDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    final Predicate<Entry<String, Optional<City>>> isPresent = entry -> entry.getValue().isPresent();
    final BiConsumer<String, Optional<City>> printEntry =
        (k,v) -> {
          City city = v.get();
          System.out.println(k + ": City [ name= " + city.getName() + ", population= " + city.getPopulation() + " ]");
        };
    Collector<City, ?, Map<String, Optional<City>>> groupingHighPopulatedCitiesByContinent = Collectors.groupingBy(city -> countryDao.findCountryByCode(city.getCountryCode()).getContinent(), Collectors.maxBy(Comparator.comparing(City::getPopulation)));
    Map<String, Optional<City>> highPopulatedCitiesByContinent = countryDao.findAllCountries()
        .stream()
        .flatMap(country -> country.getCities().stream())
        .collect(groupingHighPopulatedCitiesByContinent);
    highPopulatedCitiesByContinent.forEach(printEntry);

  }

}

The code given above will produce the following output:

South America: City [ name= SÆo Paulo, population= 9968485 ]
Asia: City [ name= Mumbai (Bombay), population= 10500000 ]
Europe: City [ name= Moscow, population= 8389200 ]
Africa: City [ name= Cairo, population= 6789479 ]
North America: City [ name= Ciudad de M‚xico, population= 8591309 ]
Oceania: City [ name= Sydney, population= 3276207 ]


EXERCISE #3

Find the number of movies of each director: Try to solve this problem by assuming that Director class has not the member movies

package com.example.exercise;

import java.util.Collection;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

import com.example.domain.Director;
import com.example.domain.Movie;
import com.example.service.InMemoryMovieService;
import com.example.service.MovieService;

public class Exercise3 {

  public static void main(String[] args) {
    MovieService movieService = InMemoryMovieService.getInstance();
    Collection<Movie> movies = movieService.findAllMovies();
    Map<String, Long> directorMovieCounts =
        movies.stream()
            .map(Movie::getDirectors)
            .flatMap(List::stream)
            .collect(Collectors.groupingBy(Director::getName, Collectors.counting()));
    directorMovieCounts.entrySet().forEach(System.out::println);
  }

}


The code given above will produce the following output:

Sam Taylor Wood=1
F. Gary Gray=1
Oliver Hirschbiegel=1
Scott Cooper=1
Katherine Dieckmann=1
Kevin Macdonald=1
Peter Jackson=2
Andy Tennant=1
.
.
.
Isabel Coixet=1
Jason Reitman=1
Louie Psihoyos=1
Brian De Palma=1
Jay DiPietro=1

EXERCISE #4


Find the number of genres of each director's movies:

package com.example.exercise;

import java.util.Collection;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Stream;

import com.example.domain.Director;
import com.example.domain.Genre;
import com.example.domain.Movie;
import com.example.service.InMemoryMovieService;
import com.example.service.MovieService;

import static java.util.stream.Collectors.*;

public class Exercise4 {

  public static void main(String[] args) {
    MovieService movieService = InMemoryMovieService.getInstance();
    Collection<Director> directors = movieService.findAllDirectors();
    Stream<DirectorGenre> stream =
        directors.stream()
            .flatMap(director -> director.getMovies()
                .stream()
                .map(Movie::getGenres)
                .flatMap(Collection::stream)
                .map(genre -> new DirectorGenre(director, genre))
                .collect(toList()).stream()
            );
    Map<Director, Map<Genre, Long>> directorGenreList =
        stream.collect(
            groupingBy(
                DirectorGenre::getKey,
                groupingBy(DirectorGenre::getValue, counting())
            )
        );
    directorGenreList.forEach(
        (k1,v1) -> {
          System.out.println(k1.getName());
          v1.forEach( (k2,v2) -> {
                System.out.println(String.format("\t%-12s: %2d", k2.getName(), v2));
              });
          System.out.println();
        }
    );
  }

}

class DirectorGenre implements Map.Entry<Director, Genre> {
  private Director director;
  private Genre genre;

  public DirectorGenre(Director director, Genre genre) {
    this.director = director;
    this.genre = genre;
  }

  @Override  public Director getKey() {
    return director;
  }

  @Override  public Genre getValue() {
    return genre;
  }

  @Override  public Genre setValue(Genre genre) {
    this.genre = genre;
    return genre;
  }

}

The code given above will produce the following output:

Marc Webb
 Comedy   : 1
 Drama    : 1
 Romance   : 1

Peter Hyams
 Drama    : 1
 Mystery   : 1

Mark Neveldine
 Action   : 1
 Sci-Fi   : 1
 Thriller  : 1

Brian Taylor
 Action   : 1
 Sci-Fi   : 1
 Thriller  : 1

.
.
.

Ryûhei Kitamura
 Fantasy   : 1
 Drama    : 1
 Action   : 1
 Thriller  : 1
 Adventure  : 1

Shusuke Kaneko
 Action   : 1

Gregor Jordan
 Drama    : 1
 Thriller  : 1

EXERCISE #5


Find the highest populated capital city:

package com.example.exercise;

import com.example.dao.CityDao;
import com.example.dao.CountryDao;
import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.domain.City;
import com.example.domain.Country;

import java.util.Objects;
import java.util.Optional;

import static java.lang.System.out;
import static java.util.Comparator.comparing;
import static java.util.stream.Collectors.maxBy;

public class Exercise5 {

  public static void main(String[] args) {
    CountryDao countryDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    CityDao cityDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    Optional<City> capital = countryDao.findAllCountries()
        .stream()
        .map(Country::getCapital)
        .map(cityDao::findCityById)
        .filter(Objects::nonNull)
        .collect(maxBy(comparing(City::getPopulation)));
    capital.ifPresent(out::println);
  }

}

The code given above will produce the following output:

City [id=2331, name=Seoul, population=9981619, countryCode=KOR]

EXERCISE #6


Find the highest populated capital city of each continent:

package com.example.exercise;

import com.example.dao.CityDao;
import com.example.dao.CountryDao;
import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.domain.City;

import java.util.Map;
import java.util.Optional;
import java.util.function.BiConsumer;
import java.util.function.Consumer;

import static java.lang.System.out;
import static java.util.Comparator.*;
import static java.util.stream.Collectors.*;

public class Exercise6 {

  public static void main(String[] args) {
    CountryDao countryDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    CityDao cityDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    Map<String, Optional<ContinentPopulatedCity>> continentsCapitals = countryDao.findAllCountries()
        .stream()
        .filter(country -> country.getCapital() > 0)
        .map(country -> new ContinentPopulatedCity(country.getContinent(), cityDao.findCityById(country.getCapital())))
        .collect(groupingBy(ContinentPopulatedCity::getKey, maxBy(comparing(cpc -> cpc.getValue().getPopulation()))));
    BiConsumer<String, Optional<ContinentPopulatedCity>> print= (k, v) -> {
      Consumer<ContinentPopulatedCity> continentPopulatedCityConsumer = cpc -> out.println(cpc.getKey() + ": " + v.get().getValue());
      v.ifPresent(continentPopulatedCityConsumer);
    };
    continentsCapitals.forEach(print);
  }

}

class ContinentPopulatedCity implements Map.Entry<String, City> {
  private String continent;
  private City city;

  public ContinentPopulatedCity(String continent, City city) {
    this.continent = continent;
    this.city = city;
  }

  @Override  public String getKey() {
    return continent;
  }

  @Override  public City getValue() {
    return city;
  }

  @Override  public City setValue(City city) {
    this.city = city;
    return city;
  }

}

The code given above will produce the following output:

South America: City [id=2890, name=Lima, population=6464693, countryCode=PER]
Asia: City [id=2331, name=Seoul, population=9981619, countryCode=KOR]
Europe: City [id=3580, name=Moscow, population=8389200, countryCode=RUS]
Africa: City [id=608, name=Cairo, population=6789479, countryCode=EGY]
North America: City [id=2515, name=Ciudad de M‚xico, population=8591309, countryCode=MEX]
Oceania: City [id=135, name=Canberra, population=322723, countryCode=AUS]

EXERCISE #7


Sort the countries by number of their cities in desending order:

package com.example.exercise;

import com.example.dao.CountryDao;
import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.domain.Country;

import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;

import static java.lang.String.format;
import static java.lang.System.out;
import static java.util.Comparator.comparing;
import static java.util.stream.Collectors.toList;

public class Exercise7 {

  public static void main(String[] args) {
    CountryDao countryDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    Comparator<Country> sortByNumOfCities = comparing(country -> country.getCities().size());
    Predicate<Country> countriesHavingNoCities = country -> country.getCities().isEmpty();
    List<Country> countries = countryDao.findAllCountries()
        .stream()
        .filter(countriesHavingNoCities.negate())
        .sorted(sortByNumOfCities.reversed())
        .collect(toList());
    countries.forEach(country -> out.println(format("%38s %3d", country.getName(), country.getCities().size())));
  }

}

The code given above will produce the following output:

                China 363
                India 341
            United States 274
               Brazil 250
                Japan 248
         Russian Federation 189
               Mexico 173
                    .
                    .
                    .
              Barbados  1
               Tuvalu  1
                Niue  1
        Virgin Islands, U.S.  1
               Brunei  1

EXERCISE #8

Find the list of movies having the genres "Drama" and "Comedy" only:

package com.example.exercise;

import com.example.domain.Genre;
import com.example.domain.Movie;
import com.example.service.InMemoryMovieService;
import com.example.service.MovieService;

import java.util.Collection;
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;

import static java.lang.String.format;
import static java.lang.System.out;
import static java.util.stream.Collectors.joining;
import static java.util.stream.Collectors.toList;

public class Exercise8 {

  public static void main(String[] args) {
    MovieService movieService = InMemoryMovieService.getInstance();
    Collection<Movie> movies = movieService.findAllMovies();
    Predicate<Movie> drama = movie -> movie.getGenres().stream().anyMatch(genre -> genre.getName().equals("Drama"));
    Predicate<Movie> comedy = movie -> movie.getGenres().stream().anyMatch(genre -> genre.getName().equals("Comedy"));
    Predicate<Movie> havingTwoGenresOnly = movie -> movie.getGenres().size() == 2;
    List<Movie> dramaAndComedyMovies = movies.stream()
        .filter(havingTwoGenresOnly.and(drama.and(comedy)))
        .collect(toList());
    dramaAndComedyMovies.forEach(movie -> out.println(format("%-32s: %12s", movie.getTitle(), movie.getGenres().stream().map(Genre::getName).collect(joining(",")))));
  }

}

The code given above will produce the following output:

Away We Go           : Comedy,Drama
A Serious Man          : Comedy,Drama
High Life            : Comedy,Drama
Cold Souls           : Comedy,Drama
Worlds Greatest Dad       : Comedy,Drama
My One and Only         : Comedy,Drama
Sunshine Cleaning        : Comedy,Drama
The Vicious Kind        : Comedy,Drama
Defendor            : Comedy,Drama
I Love You Phillip Morris    : Comedy,Drama

EXERCISE #9

Group the movies by the year and list them:

package com.example.exercise;

import com.example.domain.Movie;
import com.example.service.InMemoryMovieService;
import com.example.service.MovieService;

import java.util.Collection;
import java.util.Map;

import static java.lang.String.format;
import static java.lang.System.out;
import static java.util.Comparator.comparing;
import static java.util.Map.*;
import static java.util.stream.Collectors.*;

public class Exercise9 {

  public static void main(String[] args) {
    MovieService movieService = InMemoryMovieService.getInstance();
    Collection<Movie> movies = movieService.findAllMovies();
    Map<Integer, String> moviesByYear = movies.stream().collect(groupingBy(Movie::getYear, mapping(Movie::getTitle, joining(","))));
    moviesByYear.entrySet().stream().sorted(comparing(Entry::getKey)).forEach(entry -> out.println(format("%4d: %s", entry.getKey(), entry.getValue())));
  }

}

The code given above will produce the following output:

1940: The Return of Frank James
1944: Double Indemnity
1948: The Treasure of the Sierra Madre
1950: Sunset Blvd.
1951: A Streetcar Named Desire
1953: Stalag 17
1954: Them!,Shichinin no samurai,Dial M for Murder
1958: Vertigo
1960: Psycho
1963: The Great Escape
1968: The Party
1969: Butch Cassidy and the Sundance Kid,Easy Rider,The Wild Brunch
1973: Le magnifique
1975: Dog Day Afternoon
1976: Network,The Little Girl Who Lives Down the Lane
1977: Der amerikanische Freund,The Last Wave
1983: Rembetiko,Danton,The Outsiders,Scarface
1987: Empire of the Sun
1988: The Accused
1989: My Left Foot: The Story of Christy Brown
1991: My Own Private Idaho
1992: Of Mice and Men
1993: Tombstone,Germinal
1994: Before the Rain,Heavenly Creatures
1996: L appartement
1997: Bacheha-Ye aseman,The Rainmaker
2000: Almost Famous
2001: Yeopgijeogin geunyeo
2002: Ice Age
2003: Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom,Oldboy,Jeux Denfants,Keulraesik,Azumi
2004: Bin-jip,Nae meorisokui jiwoogae,Samaria,Wicker Park,2046,Voditel dlya Very
2005: Hiroshima,Hwal,Just Like Heaven,Azumi 2: Death or Love
2006: Deiji,Ice Age: The Meltdown,La Sconosciuta
2007: Paranormal Activity,Before the Devil Knows You are Dead,Broken English,Ex Drummer
2008: Adam Resurrected,Nothing But the Truth,100 Feet,Nordwand,The Other Man,God on Trial,Sunshine Cleaning,Oorlogswinter,Bin-mong,Pazar - Bir Ticaret Masalı,The Hurt Locker,My Only Sunshine,Karamazovi,Ghost Town,To Verdener,Sonbahar,Yip Man,Elegy,What Doesnt Kill You,Faubourg 36
2009: 500 Days Of Summer,Beyond a Reasonable Doubt,Gamer,Cheri,Dorian Gray,Inglourious Basterds,Invictus,Julie and Julia,Los abrazos rotos,Armored,Bornova Bornova,Coco avant Chanel,Nefes: Vatan sağolsun,Up,Whiteout,The Time Travelers Wife,Whatever Works,Anonyma - Eine Frau in Berlin,Zombieland,Weather Girl,Watchmen,Angels and Deamons,Away We Go,Last Ride,The Boys Are Back,The Tournament,A Serious Man,Saw VI,Ne te retourne pas,District 9,Extract,Five Minutes of Haven,High Life,The Proposal,Veronika Decides to Die,The Goods: Live Hard, Sell Hard,The Hangover,Public Enemies,Creation,Amelia,The Rebound,Powder Blue,The Men Who Stare at Goats,Bright Star,Case 39,Cold Souls,Moon,Worlds Greatest Dad,State of Play,The Brothers Bloom,My One and Only,Man Som Hatar Kvinnor,Mary and Max,The Limits of Control,A Perfect Getaway,My Sisters Keeper,Planet 51,I Love You, Man,Amelia,The Damned United,New York, I Love You,Fish Tank,The Informant!,The Courageous Heart of Irena Sendler,Storm,Triangle,2012,The Cry of the Owl,13B,El secreto de sus ojos,Surrogates,Kimssi pyoryugi,Uzak İhtimal,Daybreakers,Cairo Time,The Cove,Tenderness,Hachiko: A Dogs Story,The Box,Everybodys Fine,Peter and Vandy,Women in Trouble,Un prophete,The Vicious Kind,Bakjwi,Up in the air,Law Abiding Citizen,Nine,The Soloist,Agora,Motherhood,Neşeli Hayat,The Greatest,The Boondock Saints II: All Saints Day,The Private Lives of Pippa Lee,The Imaginarium of Doctor Parnassus,The Men Who Stare at Goats,Cloudy with a Chance of Meatballs,The Princess and the Frog,An Education,Avatar,Avatar 3D,Precious: Based on the Novel Push by Sapphire,The Blind Side,New Moon,Fantastic Mr. Fox,Sherlock Holmes,The Road,Man som hatar kvinnor,The Collector,Leaves of Grass,Brooklyns Finest,Alice,Duplicity,Harry Brown,Defendor,Brothers,Crazy Heart,Kıskanmak,Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte,The Lovely Bones,Eastern Plays,Cargo,Glorious 39,Fifty Dead Men Walking,Grey Gardens,Vavien,Lebanon,Harry Potter and the Half-Blood Prince,Slovenka,9:06,2081,The Electric Mist,Serious Moonlight,Ice Age: Dawn of the Dinosaurs,La doppia ora,A Single Man,Cracks,The Missing Person,Nowhere Boy,Chloe,Drag Me to Hell,Eloise's Lover,Başka Dilde Aşk,Air Doll
2010: From Paris with Love,Edge of Darkness,Shutter Island,The Bounty Hunter,Dear John,Extraordinary Measures,Leap Year,Yahşi Batı,I Love You Phillip Morris,You Dont Know Jack,Yip Man 2: Chung si chuen kei,Alice in Wonderland,Romantik Komedi,Veda,Sin Nombre,The Book of Eli,Unthinkable,Shrek Forever After


EXERCISE #10

Sort the countries by their population densities in descending order ignoring zero population countries:

package com.example.exercise;

import com.example.dao.InMemoryWorldDao;
import com.example.dao.WorldDao;
import com.example.domain.Country;

import java.util.Collection;
import java.util.Comparator;
import java.util.function.Predicate;

import static java.lang.System.out;
import static java.util.Comparator.comparingDouble;

public class Exercise10 {

  public static void main(String[] args) {
    WorldDao worldDao = InMemoryWorldDao.getInstance();
    Collection<Country> countries = worldDao.findAllCountries();
    Comparator<Country> populationDensityComparator = comparingDouble(country -> country.getPopulation() / country.getSurfaceArea());
    Predicate<Country> livesNobody = country -> country.getPopulation() == 0L;
    countries.stream().filter(livesNobody.negate()).sorted(populationDensityComparator.reversed())
        .forEach(out::println);
  }

}

The code given above will produce the following output:

Country [ name=Macao, population=473000]
Country [ name=Monaco, population=34000]
Country [ name=Hong Kong, population=6782000]
Country [ name=Singapore, population=3567000]
Country [ name=Gibraltar, population=25000]
.
.
.

Country [ name=Western Sahara, population=293000]
Country [ name=Pitcairn, population=50]
Country [ name=Falkland Islands, population=2000]
Country [ name=Svalbard and Jan Mayen, population=3200]
Country [ name=Greenland, population=56000]

You can download the source of the domain through this link.