Tuesday, May 12, 2015

Java 7'de switch parametresinde String Kullanımı

Geç de olsa Java 7'de switch ifadesinde String tipinden değişkenler kullanabiliyoruz artık. Java 7 öncesinde, byte, short, int, char, enum tipinden değişkenler switch ifadesinde yer alabiliyordu. Bu tiplerin hepsi, enum ve String dışında, birer temel tip. Java 7 derleyicisinin String'i switch'de ele alış biçimine bir göz atalım. Bunun için aşağıdaki kodu javac derleyicisi ile derleyelim:
public class LostCharacters {

 public static void main(String[] args) {
 String name = args[0];
 switch (name) {
 case "Jack Shephard":
 case "Kate Austen":
 case "Hugo Reyes":
 case "James Ford":
 case "John Locke":
 case "Sayid Jarrah":
 case "Jin-Soo Kwon":
 case "Sun-Hwa Kwon":
 case "Claire Littleton":
 case "Charlie Pace":
 case "Michael Dawson":
 case "Walt Lloyd":
 case "Shannon Rutherford":
 case "Boone Carlyle":
 case "Rose Nadler":
 case "Christian Shephard":
 case "Danielle Rousseau":
 case "Bernard Nadler":
 case "Ana Lucia Cortez":
 case "Desmond Hume":
 case "Mr. Eko":
 case "Elizabeth Smith":
 case "Pierre Chang":
 case "Benjamin Linus":
 case "Penny Widmore":
 case "Alex Rousseau":
 case "Juliet Burke":
 case "Richard Alpert":
 case "Daniel Faraday":
  System.out.println(name + " is one of the Lost characters!");
  break;
 default:
  System.out.println(name + " is NOT a Lost character!");
 }
 }

}
Şimdi, yukarıdaki kodun derleyici tarafından nasıl bir çalıştırılabilir koda dönüştürüldüğüne bakalım: 
Compiled from "LostCharacters.java"
public class LostCharacters {
 public LostCharacters();
  Code:
    0: aload_0    
    1: invokespecial #1         // Method java/lang/Object."<init>":()V
    4: return    

 public static void main(java.lang.String[]);
  Code:
    0: aload_0    
    1: iconst_0   
    2: aaload    
    3: astore_1   
    4: aload_1    
    5: astore_2   
    6: iconst_m1   
    7: istore_3   
    8: aload_2    
    9: invokevirtual #2         // Method java/lang/String.hashCode:()I
   12: lookupswitch { // 29

      -1943924513: 595

      -1684978205: 625

      -1426063785: 298

      -1369432366: 550

      -1344062442: 340

      -878849615: 670

      -545297877: 655

      -459778184: 326

      -232853044: 256

        224946: 475

       142311738: 355

       233453844: 505

       273451333: 312

       430276635: 535

       843130897: 400

       953172067: 565

       959585900: 415

      1012622734: 580

      1013912041: 490

      1024487124: 430

      1199123051: 610

      1248045633: 385

      1401575792: 640

      1463165277: 520

      1508695859: 445

      1528121177: 460

      1812359415: 270

      1856610985: 284

      1931228609: 370
        default: 682
     }
   256: aload_2    
   257: ldc      #3         // String Jack Shephard
   259: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   262: ifeq     682
   265: iconst_0   
   266: istore_3   
   267: goto     682
   270: aload_2    
   271: ldc      #5         // String Kate Austen
   273: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   276: ifeq     682
   279: iconst_1   
   280: istore_3   
   281: goto     682
   284: aload_2    
   285: ldc      #6         // String Hugo Reyes
   287: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   290: ifeq     682
   293: iconst_2   
   294: istore_3   
   295: goto     682
   298: aload_2    
   299: ldc      #7         // String James Ford
   301: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   304: ifeq     682
   307: iconst_3   
   308: istore_3   
   309: goto     682
   312: aload_2    
   313: ldc      #8         // String John Locke
   315: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   318: ifeq     682
   321: iconst_4   
   322: istore_3   
   323: goto     682
   326: aload_2    
   327: ldc      #9         // String Sayid Jarrah
   329: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   332: ifeq     682
   335: iconst_5   
   336: istore_3   
   337: goto     682
   340: aload_2    
   341: ldc      #10         // String Jin-Soo Kwon
   343: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   346: ifeq     682
   349: bipush    6
   351: istore_3   
   352: goto     682
   355: aload_2    
   356: ldc      #11         // String Sun-Hwa Kwon
   358: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   361: ifeq     682
   364: bipush    7
   366: istore_3   
   367: goto     682
   370: aload_2    
   371: ldc      #12         // String Claire Littleton
   373: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   376: ifeq     682
   379: bipush    8
   381: istore_3   
   382: goto     682
   385: aload_2    
   386: ldc      #13         // String Charlie Pace
   388: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   391: ifeq     682
   394: bipush    9
   396: istore_3   
   397: goto     682
   400: aload_2    
   401: ldc      #14         // String Michael Dawson
   403: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   406: ifeq     682
   409: bipush    10
   411: istore_3   
   412: goto     682
   415: aload_2    
   416: ldc      #15         // String Walt Lloyd
   418: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   421: ifeq     682
   424: bipush    11
   426: istore_3   
   427: goto     682
   430: aload_2    
   431: ldc      #16         // String Shannon Rutherford
   433: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   436: ifeq     682
   439: bipush    12
   441: istore_3   
   442: goto     682
   445: aload_2    
   446: ldc      #17         // String Boone Carlyle
   448: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   451: ifeq     682
   454: bipush    13
   456: istore_3   
   457: goto     682
   460: aload_2    
   461: ldc      #18         // String Rose Nadler
   463: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   466: ifeq     682
   469: bipush    14
   471: istore_3   
   472: goto     682
   475: aload_2    
   476: ldc      #19         // String Christian Shephard
   478: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   481: ifeq     682
   484: bipush    15
   486: istore_3   
   487: goto     682
   490: aload_2    
   491: ldc      #20         // String Danielle Rousseau
   493: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   496: ifeq     682
   499: bipush    16
   501: istore_3   
   502: goto     682
   505: aload_2    
   506: ldc      #21         // String Bernard Nadler
   508: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   511: ifeq     682
   514: bipush    17
   516: istore_3   
   517: goto     682
   520: aload_2    
   521: ldc      #22         // String Ana Lucia Cortez
   523: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   526: ifeq     682
   529: bipush    18
   531: istore_3   
   532: goto     682
   535: aload_2    
   536: ldc      #23         // String Desmond Hume
   538: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   541: ifeq     682
   544: bipush    19
   546: istore_3   
   547: goto     682
   550: aload_2    
   551: ldc      #24         // String Mr. Eko
   553: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   556: ifeq     682
   559: bipush    20
   561: istore_3   
   562: goto     682
   565: aload_2    
   566: ldc      #25         // String Elizabeth Smith
   568: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   571: ifeq     682
   574: bipush    21
   576: istore_3   
   577: goto     682
   580: aload_2    
   581: ldc      #26         // String Pierre Chang
   583: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   586: ifeq     682
   589: bipush    22
   591: istore_3   
   592: goto     682
   595: aload_2    
   596: ldc      #27         // String Benjamin Linus
   598: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   601: ifeq     682
   604: bipush    23
   606: istore_3   
   607: goto     682
   610: aload_2    
   611: ldc      #28         // String Penny Widmore
   613: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   616: ifeq     682
   619: bipush    24
   621: istore_3   
   622: goto     682
   625: aload_2    
   626: ldc      #29         // String Alex Rousseau
   628: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   631: ifeq     682
   634: bipush    25
   636: istore_3   
   637: goto     682
   640: aload_2    
   641: ldc      #30         // String Juliet Burke
   643: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   646: ifeq     682
   649: bipush    26
   651: istore_3   
   652: goto     682
   655: aload_2    
   656: ldc      #31         // String Richard Alpert
   658: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   661: ifeq     682
   664: bipush    27
   666: istore_3   
   667: goto     682
   670: aload_2    
   671: ldc      #32         // String Daniel Faraday
   673: invokevirtual #4         // Method java/lang/String.equals:(Ljava/lang/Object;)Z
   676: ifeq     682
   679: bipush    28
   681: istore_3   
   682: iload_3    
   683: tableswitch  { // 0 to 28

           0: 812

           1: 812

           2: 812

           3: 812

           4: 812

           5: 812

           6: 812

           7: 812

           8: 812

           9: 812

          10: 812

          11: 812

          12: 812

          13: 812

          14: 812

          15: 812

          16: 812

          17: 812

          18: 812

          19: 812

          20: 812

          21: 812

          22: 812

          23: 812

          24: 812

          25: 812

          26: 812

          27: 812

          28: 812
        default: 840
     }
   812: getstatic   #33         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   815: new      #34         // class java/lang/StringBuilder
   818: dup      
   819: invokespecial #35         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
   822: aload_1    
   823: invokevirtual #36         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   826: ldc      #37         // String is one of the Lost characters!
   828: invokevirtual #36         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   831: invokevirtual #38         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
   834: invokevirtual #39         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   837: goto     865
   840: getstatic   #33         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   843: new      #34         // class java/lang/StringBuilder
   846: dup      
   847: invokespecial #35         // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
   850: aload_1    
   851: invokevirtual #36         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   854: ldc      #40         // String is NOT a Lost character!
   856: invokevirtual #36         // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   859: invokevirtual #38         // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
   862: invokevirtual #39         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   865: return    
}
Bu kodu tersine mühendislik ile çözecek olursak aşağıdaki kodu elde ederiz:
import java.io.PrintStream;

public class CompilerLostCharacters {
 public static void main(String[] paramArrayOfString) {
 String str1 = paramArrayOfString[0];
 String str2 = str1;
 int i = -1;
 switch (str2.hashCode()) {
 case -232853044:
  if (str2.equals("Jack Shephard"))
  i = 0;
  break;
 case 1812359415:
  if (str2.equals("Kate Austen"))
  i = 1;
  break;
 case 1856610985:
  if (str2.equals("Hugo Reyes"))
  i = 2;
  break;
 case -1426063785:
  if (str2.equals("James Ford"))
  i = 3;
  break;
 case 273451333:
  if (str2.equals("John Locke"))
  i = 4;
  break;
 case -459778184:
  if (str2.equals("Sayid Jarrah"))
  i = 5;
  break;
 case -1344062442:
  if (str2.equals("Jin-Soo Kwon"))
  i = 6;
  break;
 case 142311738:
  if (str2.equals("Sun-Hwa Kwon"))
  i = 7;
  break;
 case 1931228609:
  if (str2.equals("Claire Littleton"))
  i = 8;
  break;
 case 1248045633:
  if (str2.equals("Charlie Pace"))
  i = 9;
  break;
 case 843130897:
  if (str2.equals("Michael Dawson"))
  i = 10;
  break;
 case 959585900:
  if (str2.equals("Walt Lloyd"))
  i = 11;
  break;
 case 1024487124:
  if (str2.equals("Shannon Rutherford"))
  i = 12;
  break;
 case 1508695859:
  if (str2.equals("Boone Carlyle"))
  i = 13;
  break;
 case 1528121177:
  if (str2.equals("Rose Nadler"))
  i = 14;
  break;
 case 224946:
  if (str2.equals("Christian Shephard"))
  i = 15;
  break;
 case 1013912041:
  if (str2.equals("Danielle Rousseau"))
  i = 16;
  break;
 case 233453844:
  if (str2.equals("Bernard Nadler"))
  i = 17;
  break;
 case 1463165277:
  if (str2.equals("Ana Lucia Cortez"))
  i = 18;
  break;
 case 430276635:
  if (str2.equals("Desmond Hume"))
  i = 19;
  break;
 case -1369432366:
  if (str2.equals("Mr. Eko"))
  i = 20;
  break;
 case 953172067:
  if (str2.equals("Elizabeth Smith"))
  i = 21;
  break;
 case 1012622734:
  if (str2.equals("Pierre Chang"))
  i = 22;
  break;
 case -1943924513:
  if (str2.equals("Benjamin Linus"))
  i = 23;
  break;
 case 1199123051:
  if (str2.equals("Penny Widmore"))
  i = 24;
  break;
 case -1684978205:
  if (str2.equals("Alex Rousseau"))
  i = 25;
  break;
 case 1401575792:
  if (str2.equals("Juliet Burke"))
  i = 26;
  break;
 case -545297877:
  if (str2.equals("Richard Alpert"))
  i = 27;
  break;
 case -878849615:
  if (str2.equals("Daniel Faraday"))
  i = 28;
  break;
 }
 switch (i) {
 case 0:
 case 1:
 case 2:
 case 3:
 case 4:
 case 5:
 case 6:
 case 7:
 case 8:
 case 9:
 case 10:
 case 11:
 case 12:
 case 13:
 case 14:
 case 15:
 case 16:
 case 17:
 case 18:
 case 19:
 case 20:
 case 21:
 case 22:
 case 23:
 case 24:
 case 25:
 case 26:
 case 27:
 case 28:
  System.out.println(str1 + " is one of the Lost characters!");
  break;
 default:
  System.out.println(str1 + " is NOT a Lost character!");
 }
 }

}
Üretilen kodda çok özel bir durumla karşılaşmadık. Beklediğimiz gibi derleyici, önce String sabitlerin hashCode() çağrısından dönen int tipinde özet değerini (=hash value),  case sabiti olarak kullandı. Özet değeri, farklı iki String için aynı olabilir. Bu nedenle, derleyicinin, özet değerlerin eşitliği ile yetinmediğini ve equals() çağrısını kullanarak içeriklerinin de eşitliğini test ettiğini görüyoruz. Genel olarak, eğer equals() çağrısı true dönüyorsa, nesnelerin özet değerleri aynıdır. Ancak equals() çağrısı false dönüyorsa, özet değerleri aynı olabilir. İlginç bir şekilde, biz bir tane switch yazmış görünsek de, gerçekte iki farklı switch ifadesinin çalıştığını anlıyoruz. İlk switch ifadesinde case sabitleri özet fonksiyonundan gelen değerler. Birinci switch ifadesinin her bir case tanımında break ifadesi kullanıldığını görüyoruz. Burada i gibi tam sayı değişkene, her bir case bloğunda ardışıl olarak artan bir sabit atanıyor.
switch ifadesinde String kullanımında ilginç durum, String sabitlerin özet değerinin aynı olması durumunda yaşanıyor:
public class TestStringInSwitch {

 public static void main(String... args) {
 String name = args[0];
 System.out.println("AaAa".hashCode());
     System.out.println("BBBB".hashCode());
     System.out.println("AaBB".hashCode());
     System.out.println("BBAa".hashCode());
 switch (name) {
 case "AaAa":
  System.err.println("Hello Moon!");
  break;
 case "BBBB":
  System.err.println("Hello Mars!");
  break;
 case "AaBB":
  System.err.println("Hello World!");
  break;
 case "BBAa":
  System.err.println("Hello Sun!");
  break;
 default:
  System.err.println("Hello UFO!");
  break;
 }
 }

}
Burada, karakter katarlarının hepsi ("AaAa", "BBBB", "AaBB", "BBAa") için özet değeri 2031744'dür. Bu durumda, derleyici aşağıdaki çalıştırılabilir kodu üretir:
import java.io.PrintStream;

public class CompilerTestStringInSwitch {
 public static void main(String... paramVarArgs) {
 String str1 = paramVarArgs[0];
 System.out.println("AaAa".hashCode());
 System.out.println("BBBB".hashCode());
 System.out.println("AaBB".hashCode());
 System.out.println("BBAa".hashCode());
 String str2 = str1;
 int i = -1;
 switch (str2.hashCode()) {
  case 2031744:
  if (str2.equals("BBAa"))
  i = 3;
  else if (str2.equals("AaBB"))
  i = 2;
  else if (str2.equals("BBBB"))
  i = 1;
  else if (str2.equals("AaAa"))
  i = 0;
         break;
 }
 switch (i) {
  case 0:
  System.err.println("Hello Moon!");
  break;
         case 1:
  System.err.println("Hello Mars!");  
         break;
         case 2:
  System.err.println("Hello World!");  
         break;
         case 3:
  System.err.println("Hello Sun!");  
         break;
  default:
  System.err.println("Hello UFO!");
 }
 }
}
Eğer şansızlık eseri case sabitlerinin tümü için özet değeri aynı olursa, switch, iç içe if-else-if ifadelerine dönüşüyor. Bu durumu biz yapay olarak yarattık. Gerçekte, bu durumla karşılaşmanız imkansız değilse bile çok düşük bir ihtimal!